Insamlingen öppnar den 1 februari och stänger den 19 mars.

Om du har frågor kring resultatinsamlingen skickar du dem till: insamling@prim-gruppen.se

Både resultatfilen och lärarenkäten är gjorda för att arbeta i
i excel. Använder du programmet numbers måste du välja "Exportera" till Excel" när du sparar och skickar filen till PRIM-gruppen.

Vi är tacksamma om varje skola fyller i en resultatfil per årskurs, dvs inte en per klass.

 

Börja med att hämta exceldokumenten nedan till din dator innan du fyller i dem.

Gör så här:

 • Högerklicka på länken och välj att spara filen.
 • LÄGG TILL din skolas namn till filnamnen när du sparar.
  På så sätt blir det lättare för oss att sammaställa alla resultat.
 • Fyll i resultatfilen och lärarenkäten och mejla dem till insamling@primgruppen.se

 

Filen för resultatinsamling fungerar så här:

 1. Fyll i kommun, skola och klass/klasser.
 2. I kolumnen "Namn/Elevid" skriver du antingen elevens namn eller något annat som gör att du själv kan identifiera eleven. (PRIM-gruppen avidentifierar sammanställningen som görs till kommun och skola.)
 3. I kolumnen "Kön" skriver du in F för flicka och P för pojke.
 4. Fyll i varje elevs poäng per uppgift.
  (När du klickar på en cell ser du vilken maxpoäng just den uppgiften kan ge.)
 5. Längst till höger visas om eleven uppnått kravgränsen och de antal poäng eleven fått per område. 

 

Filer för nedladdning

 

Resultatinsamling åk 2 UiM 2021 (60 Kb)
Lärarenkät åk 2 UiM 2021 (13 Kb)

 

Resultatinsamling åk 5 UiM 2021 (58 Kb)
Lärarenkät åk 5 UiM 2021 (12 Kb)

 

Resultatinsamling åk 8 UiM 2021 (56 Kb)
Lärarenkät åk 8 UiM 2021 (12 Kb)