Syftet med uppgifterna i uppgiftsboken är att eleverna ska få arbeta med uppgifter vars
svar kräver lite längre redogörelser och resonemang. Uppgifterna kan dessutom ha flera lösningar som är korrekta.

Uppgifterna prövar bland annat elevernas kommunikativa färdigheter i matematik. Eleverna kan med fördel arbeta i grupp.