PRIM-gruppen utvecklar på uppdrag av Skolverket ämnesprov för årskurs 3. I utvecklandet behöver nya uppgifter prövas ut av elever. Vi behöver just nu fler elever i både årskurs 3 och årskurs 4 för årets utprövningar.

 

Hur?

• Ni får en eller två provdelar per klass som eleverna genomför.

• Varje delprov tar cirka 20-30 minuter.

• Både lärare och elever svarar på en enkät.

 

När?

Vecka 10–11 med elever i årskurs 4.

Vecka 21–22 med elever i årskurs 3.

Vecka 35–36 med elever i årskurs 4

 

Är du intresserad av att låta dina elever få pröva nya uppgifter? Anmäl ditt intresse till helene.sandstrom@mnd.su.se