Profiles

Henning Bengtsson

Henning Bengtsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post henning.bengtsson@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20A, plan 3
Rum P 314
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag undervisar på mellanstadiet år 4-6 i huvudsak i svenska och SO-ämnena på Österskärsskolan i Åkersberga.

Jag är behörig lärare i Svenska, SO- och NO-ämnena, samt i matematik på mellanstadiet. I historia och samhällskunskap är jag behörig upp till gymnasiet.

 

 

Forskning

Sedan hösten 2013 är jag kommunlicenciand på HSD vid Stockholms universitet, vilket gjorts möjligt genom ett samarbete mellan Österåkers kommun och Stockholms universitet. Jag befinner mig inom fältet hållbar utveckling med inriktning mot samhällskunskap och geografididaktik.

Mitt intresse vilar mot att undersöka hur innehåll kan avgränsas och utformas i uppgifter som ger uttryck för relationen mellan människa och miljö utifrån ett samhällsperspektiv i frågor som berör hållbar utveckling. Hur kan egentligen en sådan förmåga beskrivas och preciseras för elever i år 4, samt vad i undervisningen kan skapa förutsättningar för densamma att utvecklas. 

I forskningsstudien undersöks innebörder av ett fenomen (bruket av en naturplats) som kontextualiseras inom ramen för hållbar utveckling. Och dessutom undersöks under vilka förutsättningar en motsättning (mellan t.ex. ekonomiska, miljömässiga och sociala intressen) tar form som ett problem (eller identifierars som ett problem av eleverna) och hur lärandemodeller kan användas som redskap för att konkretisera begreppsliga relationer inom hållbar utveckling.

Studiens teoretiska ramverk binds samman av verksamhetsteori, lärandeverksamhet (Davydov, 2008) och kunnande (Carlgren, 2015), och fenomenografi (Marton, 1981, 2015) och motsättningar (Engström & Sannino, 2011) är studiens analysverktyg.

    

Senast uppdaterad: 7 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa