Profiles

Yvonne Franzon

Yvonne Franzon

Projektassistent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 763 27
E-post yvonne.franzon@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Provutveckling Äp 3, bedömningsstöd åk 1–3.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa