Profiles

Margareta Enghag

Margareta Enghag

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
E-post margareta.enghag@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E468
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Forskning

Mitt forskningsintresse berör kommunikation i fysikklassrummet, både mellan elever/studenter och lärare, och mellan elever/studenter under gruppaktiviteter. Jag analyserar gruppsamtal (med både kvalitativa och kvantitativa metoder) under problemlösning i fysik, och samtal i helklassdiskussioner med naturvetenskapligt innehåll huvudsakligen på gymnasienivå, men även i grundskola och högskola, ur ett lärandeperspektiv. Ett fokus är hur olika multimodala representationer, som bilder, animationer, grafer, diagram, ekvationer, text och talat språk samt webbaserade resurser, påverkar lärande och lärandemiljön för studenter och elever. Hur är ungdomars möjlighet till aktiviteter som att skriva, samtala, laborera och skapa knutet till hur de tar sig in i en ämnesdiskurs?

 

Avhandling
Two dimensions of student ownership of learning during small-group work with miniprojects and context rich problems in physics
Mälardalens högskola 2007

 

Handledare för forskarstuderande :
Jan Andersson, Karlstads universitet, (doktorand, förste handledare): Laborationens roll i fysikundervisningen – en empirisk longitudinell studie av en gymnasieklass

Kerstin Danckwardt-Lillieström, (licentiand,  andre handledare), Stockholms universitet: Kemiundervisning med dramatik


Senaste publikationer:

  • Andersson, J. & Enghag, M. (accepterad) The Relation Between Students’ Communicative Moves During Laboratory Work in Physics and Outcomes of Their Actions International Journal of Science Education
  • Andersson, J. & Enghag, M. (in review) Different Styles of Laboratory - Work Different Types Of Communication.
  • Enghag, M., & Schenk, L. (2016) Incorporating nanotechnology and risk assessment content knowledge in upper secondary school science – a design-based study. Nordina Vol 12, No 2, p. 218-234
  • Heinz, J., Enghag, M., Stuchlikova, I., Cakmakci, G., Peleg R., & Baram-Tsabari, A. (2016) Impact of initiatives to implement science inquiry – a comparative study of the Turkish, Israeli, Swedish and Czech science education systems. First On-line 2016-07-04 Cultural Studies of Science Education
  • Gustafsson, P., Jonsson, G. & Enghag, M. (2015) The Problem-Solving Process in Physics as Observed when Engineering Students at University Level Work in Groups. European Journal of Engineering 40 (4), p. 380-399
  • Karlsson, C., Enghag, M., Schenk, L., & Wester, M. (2014) Extending our understanding of nanotechnology:  University students’ perception and argumentation concerning nano materials in consumer products Journal of Nano Science Education 6:1:50-62

Filer

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa