Profiles

Sophie 2016

Sophie Guignard

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post sophie.guignard@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade 2015 vid Uppsala Universitet på en Doktorsavhandling där jag undersökte uttryck av det intima i romaner av Claire de Duras, George Sand, Rachilde, Calixthe Beyala, Claire Castillon, Carole Martinez och Marie NDiaye.

Jag forskar för närvarande inom ramen för en internationell postdoktorsanställning finansierad av VetenskapsRådet, vid Stockholms universitet och Sorbonne Nouvelle i Paris.

Undervisning

Legitimerad lärare i Franska som moderna språk och som modersmål

Forskning

‹‹ Narrativa röster av det irrationella hos Claire Castillon, Carole Martinez  och Marie NDiaye  ››.

Det irrationella i franskspråkig litteratur har haft många skepnader genom tiderna. Övernaturliga fenomen var vanligt förekommande i de medeltida skildringarna. Mystikskrivelser, fabler och sagolitteraturen erbjöd berättelser med metafysiska företeelser eller djur och fantasifigurer i magiska världar. Flera moderna litterära strömmar har utnyttjat fantastiska och övernaturliga element (surrealism, magisk realism, etc.). Under 1800-talet utvecklades den fantastiska litteraturen, en genre som också utnyttjade irrationella fenomen men vittnade om en helt annan världssyn än medeltidens. Fantastisk litteratur i Frankrike fick genomslagskraft under 1800-talet och forskare som Joël Malrieu menar att denna litteratur kan relateras till en kris av värderingar i samhället och ses som ett uttryck för en kollektiv intellektuell destabilisering.

Mot denna bakgrund ställer jag mig frågan om nutida litterära verk med fantastiska drag kan tyda på förändringar i det samtida franskspråkiga västereuropeiska samhällets grundsyn och världsuppfattning.

Begreppet ‘det irrationella’ används i detta forskningsprojekt som en samlingsterm för allt som motsätter sig den rationella ordningen. Det omfattar övernaturliga fenomen och varseblivningar, metamorfoser, iscensättningen av ett alter ego, fantastiska varelser och företeelser, förändrade perceptioner, motstridiga röster, liv-efter-död upplevelser och olika sorters paranormala händelser. Det tänjer och testar gränser mellan mänskligt liv och djuret, vidundret och döden.

Studien undersöker romaner av Claire Castillon (Eux, Les Pêchers), Carole Martinez (Du Domaine des Murmures, La Terre qui Penche) och Marie NDiaye (Ladivine). De valda romanerna är skrivna av kvinnor under 2010-talet. Alla dessa verk manipulerar språkliga, kulturella och intertextuella referenser som väcker spänningar och frågor om förhållandet mellan fiktion och verklighet och om det sociohistoriska arvet. Hur bygger författarna upp det irrationella temat genom narrativa röster i sina romaner ? Vilka influenser från historiska litterära genrer kan man identifiera i deras verk ? Vilken världssyn och vilka erfarenheter avspeglas och formas genom de narrativa röster av det irrationella ? Dessa är de centrala frågor som behandlas i studien.

En sociohistorisk belysning preciserar romanernas litterära influenser och hur de utvidgar eller tar avstånd från traditioner som uppkommit i tidigare verk av kvinnor från andra epoker som utgör en historisk referensgrund. Bland dessa kan till exempel nämnas verk av Marie de France och Marguerite Porete, två av de första kvinnorna under Medeltiden som skrev på franska, och George Sand, som har skrivit flera fantastiska verk och en teoretisk essä om fantastisk litteratur i början på 1800-talet.

Genette har utvecklat narratologiska verktyg kring transtextualitet och metalepse-begreppet som lämpar sig för att undersöka förvandlingar mellan olika tillstånd som hör till det irrationella. Språkliga figurer såsom metaforer, avbrott i logiska sammanhang och överlappninar uppmärksammas i studien som markörer av det irrationella.

Antropocentrism och mänskliga maktförhållanden ifrågasätts när människans relationer till djuren och naturen förändras genom de narrativa rösternas irrationella ‘performativitet’, som enligt Judith Butlers teori kan beskrivas som en dynamisk, fluktuerande konstruktion av identiteten. ‘Performativa’ handlingar, yttranden och interaktioner, som kan kopplas till det irrationella temat i romanerna kommer att tolkas i ljuset av posthumanistiska koncept. Genusperspektivet präglar hela analysen.

Sammantaget kommer projektet att bidra till forskningen om franskspråkiga kvinnors litterära verk med en betydande analys av gryende trender i dagens litteratur. Studien förväntas visa hur dessa verk bidrar till nya representationer och tolkningar av människans upplevelser och världsåskådning och kan antyda på en framväxande förändring av mänskliga relationer till världen.

 

PUBLICATIONS 

MONOGRAPHIE (THÈSE) : 

LE CŒURL'ÂME ET LE CORPS. EXPRESSIONS DE L'INTIME FÉMININ DANS SEPT ROMANS DU XIXSIÈCLE ET DE L'EXTRÊME CONTEMPORAINACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS, STUDIA ROMANICA UPSALIENSIA 81, 2015.

ARTICLES ET CHAPITRES PUBLIÉS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS : 

« L’IRRATIONNEL ET LINTIME FÉMININ AU XXIE SIÈCLE (CALIXTHE BEYALA, CLAIRE CASTILLON, CAROLE MARTINEZ & MARIE NDIAYE) »SELF XX-XXI, Écriture féminine aux XXe et XXIe siècles, entre stéréotype et concept, URL : https:// self.hypotheses.org/publications-en-ligne/ecriture-feminine-aux-xxe-et-xxie-siecles-entre-stereotype-et-concept/ rapports-ambivalents-a-lheritage-feministe-1

« L'ORDRE SOCIO-SEXUEL DE LA DÉVORATION DANS FEMME NUEFEMME NOIRE DE CALIXTHE BEYALA (2003), LE CŒUR COUSU DE CAROLE MARTINEZ (2007) ET MON CŒUR À L'ÉTROIT DE MARIE NDIAYE (2007) », IN MANGER ET ÊTRE MANGÉ ÉDITIONS ORIZONS, COLLECTION COMPARAISON, 2016.

«SECRETS DE FEMMES»,IN LE SECRET DE FAMILLE DANS LA LITTÉRATURE NARRATIVE D'EXPRESSION FRANÇAISE DEPUIS LES ANNÉES 1980, CLERMONT-FERRAND, PRESSES UNIVERSITAIRES BLAISE PASCAL, COLL. CELIS, 2015.

« (DÉ)POSSESSION – REPRÉSENTATIONS DU CORPS FÉMININ DANS FEMME NUEFEMME NOIRE DE CALIXTHE BEYALA ET VOUS PARLER DELLE DE CLAIRE CASTILLON » IN (DÉ)PLACEMENTS LE CORPS ET L'ESPACENR 23, REVUE FRONTENAC2015.

« ÉROTISMEFANTASME ET CHÂTIMENT CONSTRUCTIONS ROMANESQUES DE LINTIME FÉMININ DANS MONSIEUR VÉNUS ROMAN MATÉRIALISTE DE RACHILDE ET FEMME NUE, FEMME NOIRE DE CALIXTHE BEYALA », ACTES/ACTAS/ATTI ROM Reykjavík 2014. URL : http://conference.hi.is/rom14/rom-lectures/

AUTRES PUBLICATIONS ACADÉMIQUES : 

PSYKEKROPP OCH SYMBOL, KMH, STOCKHOLM, 2008.


TID OCH SAMMANHANGKUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN, STOCKHOLM, 2004.

LA LÉGITIMITÉ DUNE ÉCRITURE - ÉCRITURE ET LECTURE PLURIELLES DE POÉSIE CONTEMPORAINEINSTITUTION FÖR FRANSKA OCH ITALIENSKA, STOCKHOLMS UNIVERSITET, 1996.

QUELQUES APPROCHES THÉORIQUES ET IMAGES DE « FEMME » DANS LA POÉSIE DE PAUL ÉLUARDINSTITUTION FÖR FRANSKA OCH ITALIENSKA, STOCKHOLMS UNIVERSITET, 1995.

 

Senast uppdaterad: 19 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa