Profiles

Elsa Szatek

Elsa Szatek

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 62
E-post elsa.szatek@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20A, plan 5
Rum P 506
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Bakgrund

Mitt intresse för drama och teater har varit med mig sedan barnsben men tog ordentlig form under gymnasiet när jag kom i kontakt med Augusto Boal och forumteatern. Jag har sedan dess utforskat hur drama och teater kan användas för att skapa samtal och oväntade möten mellan människor och grupper. Av särskilt intresse är drama och teater i communitysammanhang där jag ser att det finns många möjligheter att skapa intressanta processer i relation till demokrati, konst och pedagogik.

Innan jag kom till Stockholms Universitet var jag verksam i Gävle där jag dels arbetade med Foajé X Communitykonst samt Högskolan i Gävle där jag utbildade dramapedagoger och fortbildade lärare och pedagoger inom drama som didaktikskt verktyg. Jag har även arbetat med drama och teater inom amatörteater, skola, gymnasieskola samt sociala verksamheter.

Forskningsintesse

Sedan 2017 är jag doktorand vid Stockholms universitet. I min forskning undersöker jag hur unga tjejer gestaltar och iscensätter sina livserfarenheter genom drama och teater samt vilka kunskaper som möjliggörs och skapas i dramarummet. I detta är jag även intresserad av att förstå hur kunskapen kommer tjejerna till del i vardagliga situationer så som skola och annan fritid.

 

Publikationer:

Hur kunde det bli så fel? Gästarbetare och Projektmakare i skolkulturen, Exemplet dramapedagogik i Antologin Visuella arenor och motsägelsefulla platser : tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring, red Sten O Karlsson (2014). Daidalos förlag

 Inspiration –för att stärka individen och gruppen i skolan, Stiftelsen. Friends, Stockholm 2008.

Senast uppdaterad: 14 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa