Profiles

Inger Borgström

Forskastuderande

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post 072ingbor@student.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Forskarstuderande i litteraturvetenskap.

Forskning

Avhandlingsprojekt:

”Determinismen och den fria viljan i Markurells i Wadköping och Herr Markurells död´. Hjalmar Bergman i förhållande till en västerländsk litterär tradition.”

Senast uppdaterad: 29 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa