Stockholms universitet

Karin PetterssonProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra för flerspråkiga elevers lärande. Just nu arbetar jag främst med kompetensutveckling för verksamma lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige. Mitt arbete på NC innebär att jag har särskilt ansvar för grundskolans tidiga år (F-6).

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad lärare med behörighet för samtliga teoretiska ämnen från förskoleklass upp till åk 6. Efter min lärarexamen 1998 fram till 2018 har jag arbetat på skolor i Stockholms ytterstad där majoriteten av eleverna har varit flerspråkiga. Under åren har jag främst arbetat från F-3 men även åk 4-6. Jag har ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor och har haft uppdrag som IKT-pedagog och ansvar för att driva utvecklingen av Språk- och kunskapsutvecklande arbete på min arbetsplats.

Publikationer

Jag har skrivit boken Språk- och kunskapsutvecklande undervisning, F-3.