Profiles

Marie Björk

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
E-post marie.bjork@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Specialpedagog  och doktorand på Speciapedagogiska institutionen vid Stockholm univeristet i forskarskolan Learning study. Arbetar som specialpedagog på Sjöstadsskolan i Stockholm där jag också tillsammans med övriga förstelärare driver arbetet med en skola på vetenskaplig grund. Handleder learning study och avslutade ht-18 ett tvåårigt FoU-projekt i matematik genomfört tillsammans med tre matematiklärare och elever i årskurs 4.

Forskarstuderande på 50% med intresse för relationen mellan undervisning och lärande i matematik. I nuvarande projekt använder vi det didaktiska ramverket lärandeverksamhet (Davydov, 2008). Det iterativa arrangemanget Learning study används som forskningsansats.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2011. Marie Björk, Lena Geijer, Anna-Lena Kempe.

    Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några lärares tal om den egna rollen och roller som elever kan ta eller tilldelas vid undervisningssituationer där elever samverkar kring problemlösning i matematik. Frågeställningarna behandlar vilken betydelse lärarna tillmäter den egna rollen och elevernas roller, hur lärarnas beskrivning av den egna rollen utvecklas under samtalet samt vilken betydelse lärarna tilldelar reciprocitet mellan eleverna. Det teoretiska ramverket har sin grund i det designteoretiska perspektivet som Rostvall och Selander (2008) har utvecklat samt forskning om lärares roll vid matematikundervisning och lärares yrkesutveckling. Resultatet från ett fokusgruppsamtal analyseras och diskuteras med hjälp av det designteoretiska perspektivet. Resultatet visar att lärarna främst tillmäter den egna rollen betydelse då det gäller organisation av elevgrupper i målsättning att samtliga elever ska delta i problemlösningsarbetet. Elevernas roller beskrivs som betydelsefulla för att motivera sina kamrater till att delta i problemlösningsarbetet. Reciprocitet beskrivs som något som uppstår till följd av att eleverna får pröva olika roller eller genom arbete med bedömningsmatriser. Lärarnas tal om den egna rollen utvecklas under samtalet från en beskrivning av den ensamma läraren som bevakar organisationen till en bild av en roll där läraren samarbetar med kollegor för att utveckla elevernas roller. Studien avslutas med ett antal förslag till nya frågeställningar.

Visa alla publikationer av Marie Björk vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 29 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa