Stockholms universitet logo, länk till startsida

Agnes OlinPostdoktor

Om mig

Jag är för nuvarande postdoc i Johan Eklöfs grupp. Jag har ett brett intresse för marina ekosystem och att använda matematiska modeller för att bidra till vår förståelse av den marina miljön och hur vi bäst skyddar den. För mer information och publikationer, se ResearchGate.

Forskning

Betydelsen av lokala miljöförhållanden och konnektivitet för spridningen av spiggdominerade lekvikar längs den svenska Östersjökusten

Storspiggen har ökat kraftigt i antal i Östersjön de senaste åren. Spiggen är byte för flera rovfiskarter såsom abborre och gädda, men äter i sin tur abborrens och gäddans yngel. När mängden spigg är tillräckligt stor så resulterar det här i att de gemensamma lekvikarna domineras nästan helt av spiggyngel i slutet på sommaren, med en nästan total avsaknad av abborr- och gäddyngel. Längs den svenska Österjökusten har antalet lekvikar som domineras av spigg visat en dramatisk ökning sedan början på 2000-talet, och de spiggdominerade vikarna har även spridit sig från ytterskärgården in mot fastlandet, nästan som en "spiggvåg", vilket har haft betydande konsekvenser för kustekosystemet (se Eklöf et al. 2020).

Målet med forskningen är att öka förståelsen för rollerna som spelas av lokala miljöförhållanden i lekvikar (t. ex. habitatkvalitet, öppenhet) och konnektivitet (faktorer som påverkar hur lätt abborre och gädda tar sig mellan vikar, t. ex. distans) i spiggvågens dynamik. Projektet bygger vidare på teoretisk forskning om hur förändring sprider sig i nätverk som en dominoeffekt och resulterar i långsamma regimskiften.

Forskningen är en del av det FORMAS-finansierade projektet “Spiggvågen” och utförs i samarbete med Johan Eklöf (Stockholms universitet), Ulf Bergström (SLU) och Örjan Bodin (Stockholm Resilience Centre).

 

Forskningsprojekt