Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anna Hegardt KällénForskare

Om mig

Jag är docent i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier. Min doktorsavhandling (Uppsala Universitet 2004) baserades på arkeologiska utgrävningar i Laos. Under arbetet i Laos riktades mitt intresse mer och mer mot hur det arkeologiska kulturarvet används och värderas i dagens samhälle. Alltsedan dess har min forskning och undervisning varit inriktad mot kritiska kulturarvsstudier – studiet av hur saker, platser och traditioner från det förflutna värderas och används idag.

Jag har arbetat med forskning och undervisning vid Stockholms universitet sedan 2006, och är Honorary Visiting Fellow vid University College London sedan 2009. Jag har varit verksam vid Statens Historiska Museer och Statens Museer för Världskultur, och varit sekreterare i Svenska Arkeologiska Samfundet. Mellan 2009 och 2015 var jag forskningssekreterare för den fakultetsgemensamma forskarskolan FoKult. Nu arbetar jag som forskare, senast i forskningsprojektet Kod–Narrativ–Historia, och har under åren 2016–2022 lett en satsning för att att bygga upp ett centrum för kritisk kulturarvsforskning vid Institutionen för kultur och estetik.

Jag är styrelseledamot i UtställningsEstetiskt Forum, samt medlem av redaktionsrådet för Anekdot och för tidskriften Conservation and Management of Archaeological Sites.

Undervisning

Vid Institutionen för kultur och estetik undervisar jag i kursen Kritiska kulturarvsstudier på grundnivå, samt i kurserna Kulturarv och kulturmiljövård, och Kulturarv i globalt perspektiv på Masterprogrammet i Kulturarvsstudier. 

Forskning

I min forskning studerar jag hur arkeologiska platser, föremål och berättelser definieras, värderas och används i dagens samhälle – främst i Europa och Sydostasien. Jag arbetar tvärvetenskapligt och studerar det arkeologiska kulturarvet med metoder och perspektiv hämtade från antropologi, etnologi, mikrohistoria och idéhistoria. Med utgångspunkt i postkolonial teori har jag särskilt intresserat mig för kulturarvets relation till hegemonisk makt, och hur sociala och politiska strukturer från det tidiga 1900-talet dröjer sig kvar i dagens kulturarvspraktik.

Dessa frågor har jag efter doktorsavhandlingen studerat i tre större treåriga forskningsprojekt. Ett var finansierat av Sida/SAREC och utforskade relationerna mellan arkeologi, fransk kolonialism och ekoturism i norra Laos. Mer om det projektet finns att läsa i boken Stones Standing (2015). Det andra projektet, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond, drev jag tillsammans med Johan Hegardt. I en mikrohistorisk studie av internationell arkeologi under 1900-talet, följde vi den svenskfödde, internationellt verksamme arkeologen Olov R.T. Janse från Norrköping till Washington DC, via Uppsala, Paris, Hanoi, Manila, och Harvard University. Resultaten från det projektet finns att läsa om i boken The Archaeologist In-Between (2021). Det tredje, pågående projektet Kod–Narrativ–Historia är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (2018–2021). Där studerar jag tillsammans med mediehistorikern Andreas Nyblom, idéhistorikern Daniel Strand och populationsgenetikern Charlotte Mulcare hur arkeogenetiska forskningsresultat blir till populärhistoriska berättelser.

Publikationer i urval

Kommande

Källén, Anna. Ancient DNA. Monografi med kontrakt hos The University of Chicago Press.

Källén, Anna; Charlotte Mulcare; Andreas Nyblom & Daniel Strand, 'Petrous Fever: The Gap Between Ideal and Actual Practice in Ancient DNA Research'. Artikel accepterad för publicering i Current Anthroplogy. 

Källén, Anna. 'The Sigtuna Debacle: A story of ancient DNA, immigrants, and fake news in a Viking Age town in Sweden'. I Elisabeth Niklasson (red.) Polarized Pasts. I produktion för Berghahn Books.

Källén, Anna. 'Hintang'. Artikel i samverkan med konstverk av Tanatchai Bandasak. I Ute Meta Bauer (red.) Climates. Habitats. EnvironmentsThe MIT Press & NTU Centre for Contemporary Art, Singapore.

2021

Källén, Anna & Johan Hegardt 2021. The Archaeologist In-Between: Olov Janse 1892–1985Stockholm: Kriterium & Makadam.

Källén, Anna; Charlotte Mulcare; Andreas Nyblom & Daniel Strand 2021. ’Introduction: Transcending the aDNA Revolution’. Journal of Social Archaeology, Special Issue on Ancient DNA. 

Strand, Daniel & Anna Källén 2021. 'I am a Viking! DNA, popular culture and the construction of geneticized identity'. New Genetics and Society.

Källén, Anna 2021. 'Kulturarv och gränser'. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 2021, red. Ulrika Gustafsson, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ss. 77–88.

Källén, Anna & Daniel Strand 2021. 'Viking DNA and the pitfalls of genetic ancestry tests'. The Conversation.

2020

Källén, Anna 2020. 'De första svenskarna – arkeogenetik och historisk identitet'. Fronesis, nr 66–67, ss 110–123.

Björkman, John; Victoria Fareld & Anna Källén (red.) 2020. Eros, philia, agape – kärlekens kulturhistoria. En vänbok till Inga Sanner. Lund: Ellerströms förlag.

Björkman, John; Victoria Fareld & Anna Källén 2020. 'Kärlekens kulturhistoria – en introduktion. Eros, philia, agape – kärlekens kulturhistoria. En vänbok till Inga Sanner, ss 9–22. Lund: Ellerströms förlag.

2019

Källén, Anna; Charlotte Mulcare, Andreas Nyblom & Daniel Strand 2019. 'Archaeogenetics in Popular Media: Contemporary Implications of Ancient DNA'Current Swedish Archaeology, vol 27, ss 69–91.

Källén, Anna (red.) 2019. Heritage and BordersKVHAA Konferenser 100. Stockholm: Vitterhetsakademien.

Källén, Anna 2019. 'Heritage and Borders: An Introduction'. Heritage and Borders, Red: Anna Källén. KVHAA Konferenser 100. Stockholm: Vitterhetsakademien, ss 7–12.

Källén, Anna & Johan Hegardt 2019. 'Arkeologen och avståndet'. Tidens landskap: en vänbok till Anders Andrén. Red: Cecilia Ljung, Anna Andreasson Sjögren, Ingrid Berg, Elin Engström, Ann-Mari Hållans Stenholm, Kristina Jonsson, Alison Klevnäs, Linda Qviström & Torun Zachrisson. Lund: Nordic Academic Press, ss 276–278.

2018 

Källén, Anna. 'När streckkoder blir identiteter och berättelser'Tidskriften Respons, vol 2, 2018. 

2017

Källén Anna & Fredrik Krohn Andersson. 'Portik som politik'. Medusa 38:4, ss 2–7. 

2015

Källén, Anna. Stones Standing: Archaeology, Colonialism and Ecotourism in Northern Laos. UCL Critical Heritage Studies Series. Walnut Creek: Left Coast Press.

Källén, Anna. 'Postcolonial Theory and Sámi Archaeology – A Commentary'. Arctic Anthropology, vol 52:2, pp 81–86.

Källén, Anna & Hegardt, Johan. 'Renées rop från arkivet'. I Utkanter och Marginaler: 31 texter om kulturhistoria. Eds: Marianne Larsson, Anneli Palmskiöld, Helena Hörnfeldt & Lars-Eric Jönsson. Stockholm: Nordiska Museets förlag. Pp 91–101.

Källén, Anna. 'Hintang and the Double-Bind Promise of Development'. Museums, Heritage, and International Development. Eds: Paul Basu & Wayne Modest. Routledge Studies in Culture and Development Series. London: Routledge. Pp 229–249.

2014

Hegardt, Johan & Källén, Anna. 'Translated objects: The Olov Janse Case'. Museum Worlds, vol 2 (2014), pp 42–62.

Källén, Anna. 'The Invisible Archaeologist: Letters from the UNESCO secretariat 1946-1947'. Journal of Social Archaeology. 14(3), pp 383–405.

Källén, Anna & Hegardt, Johan. 'A Cosmopolitan History of Archaeology: The Olov Janse Case'. Bulletin of the History of Archaeology, Vol 24 (2014). DOI: http://doi.org/10.5334/bha.247

Källén, Anna. 'Madeleine Colani och den besvärliga kroppen'. Med hjärta och hjärna: En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh, eds: Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff & Annika Bünz. Göteborgs universitet: Institutionen för Historiska Studier.

2013

Källén, Anna (ed.) Making Cultural History. Essays from the Research School of Studies in Cultural History. Lund: Nordic Academic Press. (208 s)

Källén, Anna. 'Laos, Cultural Heritage Management in'. Encyclopaedia of Global Archaeology. Springer Press.

2012

Källén, Anna. 'A Plea for Critique – Comments on Bjørnar Olsen, "After Interpretation: Remembering Archaeology"'. Current Swedish Archaeology, vol 20, 2012, pp 61-66.

Källén, Anna. 'Hintang and the Dilemma of Benevolence'. Appropriating the Past: Philosophical Perspectives on the Practice of Archaeology II. Eds: Geoffrey Scarre & Robin Coningham. Cambridge: Cambridge University Press. Pp 119-138.

2011

Hegardt, Johan & Källén, Anna. 'Being through the past. Reflections on Swedish archaeology and heritage management'. In: Ludomir Lozny (Ed.). Comparative Archaeologies: A Sociological View of the Science of the Past. Springer Press. Pp 109–135.

2010

Jakobsson, Mikael &  Källén, Anna. 'A Hobbling Marriage: on the relationship between the collections and the societal mission of the Historical Museum'. Current Swedish Archaeology, Vol 17, 2009, pp 151–164.

2004    

Källén, Anna. And Through Flows the River: Archaeology and the Pasts of Lao Pako. PhD dissertation at the Dept of Archaeology and Ancient History. Studies in Global Archaeology 6, Uppsala: Uppsala University.

(fylligare publikationslista i Academia)

Röster om Stones Standing:

”Part travelogue, part field diary and part critique of the practices of archaeology and heritage conservation in Southeast Asia, Anna Källén has written an engaging and provocative book. It offers a frank reflection on the realities of fieldwork and the unforeseen intellectual trajectories that take form in the context of those realities.” – Denis Byrne, International Journal of Heritage Studies

“The book has a well-rounded structure that comprises postcolonial and postmodern conditions, field experiences and gender bias. It contributes to the study of heritage tourism, ecotourism, archaeology and anthropology through its challenging topic and discussions. As such, this book deserves recognition by readers and researchers interested in critical studies.”
– Burcu Kaya, Journal of Heritage Tourism

”…for anyone interested in the contemporary meaning of ancient and modern cultural landscapes, and how these become pre-packaged commoditized heritage spaces, Källén’s short book offers much to think about. This is a thought-provoking book that deserves to be widely read […] by all interested in the history of archaeology, the impact of archaeological research in developing countries, and alternative forms of creative writing about the multiple meanings of the past in the present.” – Lindsay Lloyd-Smith, Archaeological Review from Cambridge

Forskningsprojekt