Profiles

Ali Mohamed

Ali Mohamed

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post ali.mohamed@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Lärande och identitetsskapande (i grupper) i sociala medier

Jag är doktorand i pedagogik sedan 15 augusti 2016 här på Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD). Förutom pedagogik har jag erfarenhet av design och digitala medier vilket jag kan se som fördel att kunna forska i det ämne jag valt. Jag deltar i forskningsseminarier som ”Adult Education, Diskursseminariet och Didaktikforskagruppen” där jag utvecklas tillsammans med andra forskare.

Jag hoppas att min forskning kan bidra till ny kunskap om interaktion (i grupper) i sociala medier där människor använder sig av text och andra teckensystem såsom filmer, bilder och symboler. Den kommer att handla om lärande och identitetsskapande i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Genom en kvalitativ netnografisk ansats vill jag få kunskap om människors lärande och identitetsskapande. Med Netnografi menar jag en digital etnografisk ansats. Förhoppningsvis börjar jag min forskning med att skriva artiklar som kan växa till en klar avhandling inom fyra till fem år. Förutom min forskning har jag en tjänstgöring som lärare i bl.a. programmet ”Digitala medier” här på IPD. 

Senast uppdaterad: 23 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa