Profiles

Alexandra Svensson Thorsman

Studievägledare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post alexandra.svensson@su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 348
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Studieadministratör för konstvetenskap, grundnivå
Likabehandlingsombud, konstvetenskap

Som studievägledare arbetar jag gentemot både nuvarande studenter, blivande studenter och nyfikna studenter. Till mig kan du vända dig om du har frågor om studier i konstvetenskap på grundnivå, eller om du har funderingar kring din nuvarande eller framtida studiesituation. Du kan även komma till mig om du vill diskutera t.ex. studieteknik, studiesociala frågor eller tillgodoräknanden. Har du en varaktig funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta mig för att diskutera möjligheter till stöd och anpassningar i dina studier.

I min roll som likabehandlingsombud är jag del i Likabehandlingsgruppen vid Institutionen för kultur och estetik och representerar konstvetenskapen. Jag arbetar därför både med likabehandlingsfrågor som rör hela institutionen, men även specifikt gentemot konstvetenskapen. Likebehandlingsgruppen arbetar både med frågor som rör personal, studenter och presumtiva studenter.

Du hittar mig i rum 348 i Manne Siegbahnhusen. Gå in via Frescativägen 26, högst upp i huset. Gör en u-sväng till vänster och gå över gångbron in i nästa korridor, mitt kontor ligger några dörrar bort på vänster sida.

Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa