Stockholms universitet logo, länk till startsida

Aleksandra AdlerDoktorand

Om mig


 

 

Undervisning

HT19 undervisar jag på kursen i Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar (AN, 7,5 hp)där jag även är kursföreståndare.

Forskning

För närvarande forskar jag inom projektet Invisible process – cognition and working memory of community interpreting tillsammans med Elisabet Tiselius som är projektledare och Birgitta Englund Dimitrova.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Perifera kulturer i kontakt?

    2016. Aleksandra Adler, Birgitta Englund Dimitrova, Yvonne Lindqvist.

    Syftet med den här produktorienterade studien är att undersöka vilka översättningsnormer som är aktuella för indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. I studien genomförs en kontrastiv undersökning av kulturspecifika element (ECR) med utgångspunkt i Tourys (1995/2012) coupled pairs kompletterad med Pedersens (2011) typologi. Materialet består av 3 x 136 coupled pairs excerperade från en novellsamling skriven av den israeliska högprestigeförfattaren Amos Oz och översatt till svenska genom engelska. Båda översättningarna utfördes av högprestigeöversättare. Resultatet antyder att indirekt översättning av skönlitteratur ansluter sig till adekvansnormen i enlighet med hypotesen om högprestigeöversättare (Lindqvist 2002). Hypotesen om acceptansinriktning beträffande indirekt översättning falsifierades i studien.

    Läs mer om Perifera kulturer i kontakt?

Visa alla publikationer av Aleksandra Adler vid Stockholms universitet