Profiles

Valérie Alfvén, PhD student

Valérie Alfvén

Biträdande lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post valerie.alfven@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D598
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en master i litteraturvetenskap från Frankrike och har specialiserat mig i barn- och ungdomslitteratur. Min masteruppsats handlade om Pippi Långstrump och de franska översättningar (2001). Jag har också läst "Förlagskunskap" vid Stockholms universitet. 

 

Undervisning

Vid sidan av avhandlingen har jag undervisat på Stockholms universitet i franska (muntlig språkfärdighet, nivå förberedande och franska 1) och i modern fransk litteratur (Franska 1). Jag har också undervisat på Södertorn Högskola 2004 i "1900-talskultur och samhälle".

Utöver detta har jag också undervisat för vuxna på olika myndighet (Utrikesdepartementet, SIDA, riksdagen) i Sverige men också i Vietnam.

 

Forskning

Doktorand i komparativlitteratur med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur.

Min avhandling, som har för preliminär titeln Résistances et évolution du polysystème francais de la littérature de jeunesse au début des années 2000 – à travers la réception francaise de deux romans suédois contemporains pour adolescents. tar upp det litterära gestaltningen av oprovocerat våld bland ungdomar i två nutida, realistiska, svenska ungdomsromaner. Jag undersöker hur detta känsliga ämne bemötts av det franska systemet genom att titta på receptionen men också översättningen. Utifrån detta och med hjälp av Even-Zohars polysystems teorin undersöker jag platsen och rollen av dessa svenska ungdomsromaner i det franska systemet. Min övergripandehypotes är att de svenska realistiska ungdomsromaner skulle kunna vara en markör för att visa hur öppet eller stängt ett barn- och ungdomslitterärsystem kan vara.

Handledare: Prof. Maria Walecka-Garbalinska (Romklass) & Prof. Boel Westin (Ike)

Nyckel ord: Barn- och ungdomslitteratur, litteratursociologi, reception, översättning, polysystem, oprovocerat våld (känsliga ämne), censur, normer, Frankrike-Sverige

 

Publikationer

 • Alfvén, V. (à paraître, fin 2016-début 2017) « Rouge violent et noir mortel dans les romans pour adolescents de Guillaume Guéraud : une écriture sans contraintes ». @nalyses, dossier spécial Le rouge et le noir : le sang et la mort dans le roman d’expression française, Université d’Ottawa, Canada.

 

 

 

 • Alfvén-Landais, V (2001) Fifi Brindacier d'Astrid Lindgren: étude d'une métamorphose et d'une renaissance. Mémoire de maitrise, Université de Rennes II, France. http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00937395

 

Övriga uppdrag:

 • Deltagande och medarrangör av projekt: "Médiations interculturelles", ett samarbete mellan Stockholms universitet (Mickaëlle Cedergren) och Paris Sorbonne (Sylvain Briens), ett två årig-projekt som avslutades med en internationnel konferens (23-24 januari 2014) och publikation (2015) Médiations interculturelles entre la France et la Suède, Stockholms University Press. 

http://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/detail/4/mediations-interculturelles-entre-la-france-et-la-suede/

 • Deltagande och medarrangör av workshopen "Översättning för en ny generation", en workshop om översättning av barn- och ungdomslitteratur i samarbete med Högskolan Dalarna (5 december 2014).

Föredrag:

 1. (5 november 2015) Nutida svenska ungdomsromaner till franska. Vad säger normen?, workshop om ”Barn- och ungdomslitteraturens översättare”; Svenskt översättarlexikon/Svenska Barnboksinstitutet
 2. (5 ovember 2014) Hur översätts oprovocerat våld i ungdomslitteratur från svenska till franska?; Workshop om ”Översättning för en ny generation” i samarbete med Högskolan Dalarna. Presentation i samarbete med post-doc Hugues Engel, Stockholms universitet.
 3. (12-15 Augusti 2014) La question de la ”violence-gratuite” et de ”l’adolescent-bourreau” à travers l’étude de la réception française de deux romans suédois contemporains pour adolescents ; XIX Skandinaviska romanistkongress vid Reykjaviks universitet, Island.
 4. (28-29 april 2014) Résistances françaises face à la violence gratuite dans les romans pour adolescents. Åbo Akademi. Studiedag om barn- och ungdomslitteratur.
 5. (28-29 april 2014) Approches théoriques en littérature de jeunesse ; Åbo Akademi. Studiedag om barn- och ungdomslitteratur. 
 6. (23-24 januari 2014) Réticences françaises à la phobie de l’idylle, Colloque international : « Médiations interculturelles, trajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours » Stockholms universitet – Paris-Sorbonne.
 7. (1-4 Juni 2013) Violence gratuite et romans contemporains pour adolescents –Mise en place, problèmes et éventuel impact sur le jeune lecteur à travers l’exemple des romans de Guillaume Guéraud ; Humanist kongress (The Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences), Victoria University, British-Colombia, Kanada.
 8. (2 maj 2012) L’écriture de la violence dans Faire le mort de Stefan Casta et Quand les trains passent de Malin Lindroth, Studiedag, Département des études Scandinaves, Paris-Sorbonne, Frankrike.
 9. (5 november 2011) Sujet tabou et censure dans deux romans pour adolescents suédois ; international forskarseminarium, på Stockholms universitet i samarbete med Paris-Sorbonne

 

 

Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa