Stockholms universitet logo, länk till startsida

Amanda KällstigLektor

Om mig

Amanda Källstig är lektor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet. Amanda var tidigare doktorand vid University of Manchester. Hennes avhandling -"Humouring the state? Zimbabwean stand-up comedians as political actors?" - kan hittas i sin helhet här. Amandas forskning är tvärvetenskaplig och behandlar internationella relationer, Afrika och populärkultur. 

Några av hennes senaste publikationer är: 

Källstig, Amanda. 2021. "Laughing in the Face of Danger: Performativity and Resistance in Zimbabwean Stand-up Comedy." Global Society, 35(1): 45-60.

Källstig, A and Death, C. 2020. "Laughter, resistance and ambivalence in Trevor Noah's stand-up comedy: returning mimicry as mockery". Critical African Studies [Online First].

Amanda har också skrivit i The Conversation Africaoch intervjuats för deras podcast PashaUtöver det så har hon även skrivit för utbildningsplatformen I-PEEL (International Political Economy of Everyday Life). 

 

Undervisning

  • Introduktion till internationella relationer (IR1:1 HT 2021)
  • Introduktion till Internationell säkerhet (IR1:3 HT 2021)
  • Forskningsfärdigheter (IR2:3 HT 2021)
  • Självständigt arbete (IR2:4 HT 2021)
  • Handledning av C-uppstats (IR3:3 HT2021)