Profiles

Anders Bäckström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post anders.backstrom@teater.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i teatervetenskap. Min bakgrund finns i den professionella teatern som regissör, dramatiker och pedagog.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln Gatan som spelplats. Avhandlingen riktar in sig mot det offentliga rummet, i mitt fall centrala Stockholm, med särskilt fokus på gatan. Jag tittar på hur kollektiva framträdanden inför publik - i mitt fall demonstrationer, parader och processioner - genomförs i termer av relationella processer, gränsförskjutningar och ny rumslighet. Jag kontextualiserar de framträdanden jag analyserar som spelande och som del av en spelandekultur. Som avhandlingens teoretiska utgångspunkter kombinerar jag Performance Studies med sociologiska, etnologiska/etnografiska studier om offentliga rum och rumslighet.

Handledare

Dirk Gindt och Willmar Sauter.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa