Profiles

Foto Anki Bystedt

Anki Bystedt

Samverkanschef

View page in English
Arbetar vid Samverkansavdelningen
Telefon 08-16 10 48
E-post anki.bystedt@su.se
Besöksadress Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg, 26
Rum 132
Postadress Samverkansavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar sedan maj 2015 som chef för Samverkansavdelningen, en avdelning inom universitetsförvaltningen.

På Samverkansavdelningen arbetar ett 80-tal medarbetare organiserade inom tre sektioner och ett administrativt kansli. Avdelningen ska vara en tydlig ingång för de externa parter som på olika sätt samverkar med Stockholms universitet och ska bidra till att stärka nyttiggörandet av universitetets forskning och utbildning.

Vi ger stöd till kärnverksamheterna forskning och utbildning genom relationsskapande, nätverkande, värdskap, mötesplatser och kommunikation.

Vårt uppdrag omfattar

 • Akademiska högtider
 • Alumnverksamhet, nationell och internationell
 • Konferensservice
 • Konstintendenturen
 • Korta vägen (uppdrag av Arbetsförmedlingen)
 • Samverkan och innovationsstöd
 • Strategiska partnerskap
 • Universitetsövergripande nationell och internationell studentrekryteringskommunikation
 • Universitetsövergripande internkommunikation inklusive råd och stöd från press och redaktion, profilfrågor och produktionsverktyg
 • Universitetsgemensamma digitala kanaler inklusive råd och stöd inom text-, bild- och filmproduktion samt publiceringsverktyg och streamingtjänster
 • Utåtriktad verksamhet vid universitetets representationslokal Spökslottet

Avdelningen ska stärka nyttiggörande av universitetets forskning och utbildning och göra den kunskap och kompetens som finns vid universitetet tillgänglig för det omgivande samhället. Samverkan ska här innebära ett ömsesidigt idé- och kunskapsutbyte mellan universitetet och andra aktörer.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa