Profiles

Andrea Dankić. Foto: Eva Dalin.

Andrea Dankic

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 79 57
E-post andrea.dankic@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 742
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt avhandlingsprojekt, med nuvarande arbetstiteln "Att göra hiphop. Musikskapande processer som praktik och position", fokuserar skapandeprocesser inom svensk hiphopmusik.

Genom att utgå från etnografiskt fältarbete i Sverige bestående bland annat av intervjuer och observationer bland hiphopartister, battlerappare, dj:ar, musikproducenter såväl som hiphopmusikläger där flickor och tjejer får lära sig att göra hiphopmusik, undersöker jag förhållandet mellan praktiskt musikskapande processer och subjektspositioner.

Avhandlingens syfte är att undersöka hur praktik, kreativitet och sociala positioner samspelar. Jag är intresserad av förhållandet mellan musikskapande processer och görandet av subjektspositioner i ett antal empiriska nedslag i början av 2010-talet vars röda tråd är närvaron och produktionen av musik som kan kategoriseras som hiphop. En övergripande frågeställning är: Hur konstitueras hiphopmusikandet genom samspelet mellan olika praktiker och sociala positioner?

Övrigt källmaterial som ligger till grund för studien består av nätbaserat material såsom hemsidor och sociala medier-innehåll samt bilder och låttexter.

Senast uppdaterad: 6 juli 2018

Bokmärk och dela Tipsa