Stockholms universitet

Anette Gärdeklint SyllaKommunikatör

Om mig

Jag jobbar med forskningskommunikation i olika format, bland annat pressmeddelanden och forskningsnyheter, men också material om vad forskning innebär och vilken forskning som pågår just nu vid Stockholms universitet. Framför allt är jag engagerad i att göra forskningen vid Stockholms universitet tillgänglig för allmänheten. Det är ett av våra viktigaste uppdrag som universitet.

Se sidan "Forskning pågår"

Se sidan "I fokus"

I min roll som projektledare för öppna föreläsningar är jag ansvarig för Stockholms universitets externa samarbeten inom området, till exempel med Stockholms Stadsbibliotek.

Se sidan "Öppna föreläsningar"

För frågor om öppna föreläsningar skriv till oppnaforelasningar@su.se

Press och redaktion

Press och redaktion förmedlar nyheter om universitete,t och högskolesektorn, samt nyheter om universitetets forskning, utbildning och verksamhet till medier samt i interna och externa kanaler. Presstjänsten hjälper också journalister att få kontakt med forskare.

Läs mer om vad vi gör på sektionen för Press och redaktion