Profiles

Anna Franzen

Anna Gradin Franzén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 25
E-post anna.franzen@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 417
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Publikationer

Eriksson, M., Gottzén, L., Andersson Bruck, K., Franzén, A. G., Lindberg, D. (2018). Utvärdering av mentorer i våldsprevention (slutrapport). Skolverket.

Franzén, A. G. (2014). Disciplining freedom: Treatment dilemmas and subjectivity at a detention home for young men (Doktorsavhandling). Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet.

Franzén, A. G. (2015). Responsibilization and Discipline: Subject Positioning at a Youth Detention Home. Journal of Contemporary Ethnography, 44(3), 251-279.

Franzén, A. G. (2016). Review of Gabriella Nilsson & Inger Lövkrona: Våldets kön - Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Sociologisk Forskning, 53(4).

Franzén, A. G. (2017). Behandlingsdilemman och identitet på ett särskilt ungdomshem för unga män. SiS-rapportserie Institutionsvård i fokus, nr 1. (Populärvetenskaplig text/undervisningsmaterial, 86 sid)

Franzén, A. G., & Holmqvist, R. (2014). From punishment to rewards? Treatment dilemmas at a youth detention home. Punishment & Society, 16(5), 542-559.

Franzén, A. G., & Aronsson, K. (2013). Teasing, laughing and disciplinary humor: Staff–youth interaction in detention home treatment. Discourse Studies, 15(2), 167-183.

Franzén A. G., & Aronsson, K. (2018). ‘Then she got a spanking’: Social accountability and narrative versions in social workers’ courtroom testimonies. Discourse Studies. DOI: 10.1177/1461445618760605 

Franzén, A. G., & Gottzén, L. (2011). The beauty of blood? Self-injury and ambivalence in an Internet community. Journal of youth studies, 14(3), 279-294.

Sjöblom, B., Franzén, A. G., & Aronsson, K. (2018). Contested connectedness in child custody narratives: Mobile phones and children’s rights and responsibilities. New Media and Society.

Undervisning

Undervisar inom lärarutbildning och inom fristående kurser om ungdomar, våld och diskriminering, mobbning, om individens utveckling och socialisation, sociala relationer i skola/förskola. Handleder även självständiga arbeten samt undervisar inom forskarkurs Diskursanalys.

Undervisar inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp.

Forskning

Forskningsprojekt

Utvärdering av Mentors in Violence Prevention

Vittnesmål i vårdnadstvister - förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt

Vändpunkter och narrativ identitet: Identitetsarbete och förändringsberättelser hos unga män i fängelse

Utvärdering av Mentors in Violence Prevention 2.0

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa