Profiles

Susanne Henning

Ansluten forskare

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 44 53
E-post susanne.henning@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 451
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Publikationer (i DiVA)

Undervisning

• Nybörjarkurs, “Kultur och Samhällsliv”
• Spanska språk och litteratur 1 “Språkvetenskapliga grunder”
• Spanska språk och litteratur 1, “Kommunikation”
• Spanska för arbetslivet 1 “Kommunikation i arbetslivet”
• Spanska språk och litteratur 2, “Spansk lingvistik”
• Spanska 3: Handledare för kandidatuppsatser (lingvistik)

Administrativa uppdrag

2008- Doktorandrepresentant arbetsmiljögruppen
2008-2010 Sekreterare IbSem (Iberoromanska seminariet)
2008-2010 Doktorandrepresentant strategigruppen
2008- 2010 Vice ordförande i Doktorandrådet

Forskning

Lingvistik, Sociopragmatik, Konversationsanalys

Forskningsprojekt

Avhandling: En sociopragmatisk studie om det svenska och det spanska sättet att generera kommunikativa akter såsom åsikt-hålla med/ej hålla med och erbjudande-acceptera/refusera i vardagliga familjesamtal.
Syftet är att, i ett kontrastivt perspektiv, analysera två kommunikativa akter såsom åsikt-hålla med/ej hålla med och erbjudande-acceptera/refusera i talad svenska och talad spanska. Korpusen består av inspelade vardagliga svenska och spanska familjesamtal. Studien kombinerar två teoretiska inriktningar: dels analyseras undersökningsmaterialet utifrån ett konversationsanalytiskt perspektiv, vilket innebär att vi studerar nämnda närhetspar med speciell betoning på prefererade och disprefererade strukturer, dels analyseras nämnda kommunikativa akter utifrån forskningen om artighetsdiskurs och speciell tonvikt läggs på de sociala effekter som olika artighetsstrategier ger upphov till. Metodiskt baserar sig avhandlingen på sociokulturell pragmatik, vilket innebär att vi beskriver användningen av de kommunikativa akterna utifrån akternas egna sociokulturella system dvs. både sociala och kulturella normer utgör bas för analysen. Vi utgår sålunda från att det existerar ett dynamiskt förhållande mellan de språkliga uttryckens form och funktion och den sociala handlingen.

Publikationer/Publications

2012: “Un análisis contrastivo de la realización del acuerdo y el desacuerdo en conversaciones entre españoles y entre suecos ” en Escamilla Morales, J., y Henry Vega, G. (Eds.). (2012). Miradas multidisciplinares a los fenómenos de cortesía y descortesía en el mundo hispánico. Barranquilla: Universidad del Atlántico-Programa EDICE.

2003: “El empleo de los marcadores discursivos bueno, y, pero y es que en aprendices universitarios suecos semiavanzados de español L2 ”, M.A. monografía, Departamento de Español, Portugués y studios de Latinoamérica, Universidad de Estocolmo.

2002: “El marcador discursivo bueno y sus funciones pragmáticas”, B.A. monografía, Departamento de Español, Portugués y estudios de Latinoamérica, Universidad de Estocolmo.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa