Profiles

Anna Jungstrand

Anna Jungstrand

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post anna.jungstrand@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 26
Rum 416
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är fil. dr i litteraturvetenskap och arbetar som forskare och lärare. Från 2016 är jag anställd som postdoktor knuten till Forskarskolan i estetiska vetenskaper (FoEst)

 

Forskning

Som litteraturvetare intresserar jag mig främst för 1900-talets västerländska litteratur och relationen mellan dokumentära och skönlitterära genrer. Min avhandling Det litterära med reportaget: om litteraritet som journalistisk strategi och etik (2013) undersöker det moderna reportagets genre med det dubbla målet att beskriva hur litterära stilgrepp etablerar journalistisk trovärdighet och etik, samt hur föreställningar om det ”litterära” som kategori påverkas av förskjutningen ut ur skönlitteraturens domän. Teoretiskt utgår min forskning om reportagets genre från såväl diskursnarratologi och talaktsteori som dialogfilosofi och fransk fenomenologi. Målet med både min avhandling och vidare forskning är att belysa dokumentärlitterära fenomen som ligger bortom de klassiska frågorna om representationsproblem och fakta- fiktions dikotomiska föreställningar. Mitt nuvarande projekt har arbetsnamnet Den dokumentära rösten och undersöker ett vidare fält av modern dokumentärlitteratur, främst den skandinaviska, med fokus på tilltal och konstruktion av röst. Detta inbegriper även en rad större filosofiska frågeställningar om performativitet och ett vidgat teoretiskt fönster mot samtida anglosaxisk dokumentärfilmsforskning. 

 

I anslutning till min forskning arbetar jag även med olika samverkansprojekt kring dokumentärlitterära fenomen. Tillsammans med Minerva, författarförbundets sakprosasektion, har jag exempelvis utvecklat projektet Sanning och stil för att sammanföra forskare, författare och journalister i samtal om litterär sakprosa: www.sanningochstil.se

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 27 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa