Profiles

Anna Jungstrand

Anna Jungstrand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post anna.jungstrand@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 26
Rum 416
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är fil. dr i litteraturvetenskap och arbetar som forskare och lärare.

Forskning

Som litteraturvetare intresserar jag mig främst för 1900-talets västerländska litteratur och relationen mellan dokumentära och skönlitterära genrer. Min avhandling Det litterära med reportaget: om litteraritet som journalistisk strategi och etik (2013) undersöker det moderna reportagets genre med det dubbla målet att beskriva hur litterära stilgrepp etablerar journalistisk trovärdighet och etik, samt hur föreställningar om det ”litterära” som kategori påverkas av förskjutningen ut ur skönlitteraturens domän. Teoretiskt utgår min forskning om reportagets genre från såväl narratologi och talaktsteori som dialogfilosofi och fransk fenomenologi. Målet med både avhandling och vidare forskning är att belysa dokumentärlitterära fenomen som ligger bortom de klassiska frågorna om representationsproblem och dikotomiska föreställningar om ”fakta” och ”fiktion”. Min senaste bok Det dokumentära och litteraturen(2020) undersöker den svenska dokumentärlitteraturen kring året 1968 och ger nya perspektiv och förslag på hur litteratur med dokumentära anspråk kan analyseras. Detta inbegriper även en rad större filosofiska frågeställningar om performativitet och ett vidgat teoretiskt fönster mot samtida anglosaxisk dokumentärfilmsforskning. 

 

I nära anslutning till min forskning arbetar jag även med olika samverkansprojekt kring dokumentärlitterära fenomen. Tillsammans med Minerva, författarförbundets sakprosasektion, har jag exempelvis utvecklat plattformen Sanning och stil för att sammanföra forskare, författare och journalister i samtal om litterär sakprosa: www.sanningochstil.se

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa