Profiles

Anezka Kuzmicova

Anezka Kuzmicova

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post anezka.kuzmicova@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

My email address as of January 2020: anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz

Postdok vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, sedan 2014. Fil.dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet (2013). Mgr. (M.A.) i litteraturvetenskap och skandinavistik, Karlsuniversitetet i Prag (2007). Längre vistelser vid följande universitet: Aarhus (2016), Alberta (2011), Köpenhamn (2009), Oslo (2007) och Uppsala (2004-2005). Forskningssekreterare och arbetsgruppledare i nätverket E-READ (Evolution of Reading in the Age of Digitisation; COST Action IS1404). Andra profiler: Google Scholar; Researchgate; Academia.edu.

Forskning

Min forskning rör olika samtida former av läsning. Jag är intresserad av läsning som intellektuell färdighet, estetisk upplevelse, och både biologisk och kulturell praktik. Min doktorsavhandling (2013) var en analys av den skönlitterära läsarens sinnesföreställningar. Den tillhörde en forskningsinriktning som kallas ”embodied cognition” och som studerar det mänskliga tänkandet utifrån kopplingarna till kroppen och den fysiska miljön. Jag samarbetar internationellt med forskare inom skilda ämnen så som pedagogik, kognitionsvetenskap eller samhällsvetenskaperna och använder gärna deras forskningsmetoder. Mina senaste artiklar handlar om följande:

  • den fysiska miljöns inverkan på läsupplevelse

  • den digitala ljudboken från kognitiv och estetisk synpunkt

  • e-böcker i smarta mobiltelefoner

  • förhållandet mellan skönlitterära läsvanor, attityder till läsning, estetisk känslighet och empati

Publications

1. Peer-reviewed publications

Kukkonen, K., Kuzmičová, A., Ledet Christiansen, S., & Polvinen, M. (2019, Open Access). The place of the cognitive in literary studies. Introduction to edited collection, Cogent Arts & Humanities 6: 1691841. DOI: 10.1080/23311983.2019.1691841

Kuzmičová, A., & Bálint, K. (2019). Personal relevance in story reading: a research review. Poetics Today 40(3): 429–451. DOI: 10.1215/03335372-7558066

Balling, G., Begnum, A. C., Kuzmičová, A., & Schilhab, T. (2019, Open Access). The young read in new places, the older read on new devices: a survey of digital reading practices among librarians and Information Science students in Denmark. Participations: Journal of Audience and Reception Studies 16(1): 197–236.

Schilhab, T., Balling, G., & Kuzmičová, A. (2018, Open Access). Decreasing materiality from print to screen reading. First Monday 23(10). DOI: 10.5210/fm.v23i10.9435.

Mangen, A., Begnum, A. C., Kuzmičová, A., Nilsson, S. K., Steenberg, M., & Støle, H. (2018). Empathy and literary style: a theoretical and methodological exploration. Orbis Litterarum. DOI: 10.1111/oli.12193. [SJR 0.15]

Moret-Tatay, C., Gamermann, D., Murphy, M., & Kuzmičová, A. (2018). Just google it: an approach to word frequencies based on online search result. The Journal of General Psychology 145(2): 170­–182. DOI: 10.1080/00221309.2018.1459451. [IF 0.612]

Kuzmičová, A., Schilhab, T., & Burke, M. (2018, Open Access). m-Reading: fiction reading from mobile phones. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. DOI: 10.1177/1354856518770987. [IF 0.950]

Kuzmičová, A., Dias, P., Vogrinčič Čepič, A., Albrechtslund, A.-M., Casado, A., Kotrla Topić, M., Mínguez López, X., Nilsson, S. K., Teixeira-Botelho, I. (2018). Reading and company: embodiment and social space in silent reading practices. Literacy 52(2): 70–77. DOI: 10.1111/lit.12131. [SJR 0.49]

Kuzmičová, A., Mangen, A., Støle, H., & Begnum, A. C. (2017). Literature and readers’ empathy: a qualitative text manipulation study. Language and Literature 26(2): 137–152. DOI: 10.1177/0963947017704729. [SJR 0.26]

Burke, M., Kuzmičová, A., Mangen, A., & Schilhab, T. (2016). Empathy at the confluence of neuroscience and empirical literary studies. Scientific Study of Literature 6(1): 6–41. DOI: 10.1075/ssol.6.1.03bur.

Kuzmičová, A. (2016). Does it matter where you read? Situating narrative in physical environment. Communication Theory 26(3): 290-308. DOI: 10.1111/comt.12084. [SJR 2.62]

Kuzmičová, A. (2016). Audiobooks and print narrative: similarities in text experience. J. Mildorf, T. Kinzel (eds.). Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative. Berlin: De Gruyter. 217-237. DOI: 10.1515/9783110472752-014.

Kuzmičová, A. (2014). Literary narrative and mental imagery: a view from embodied cognition. Style 48(3): 275-293. [SJR 0.11]

Kuzmičová, A. (2013). The words and worlds of literary narrative: the tradeoff between verbal presence and direct presence in the activity of reading. L. Bernaerts, D. De Geest, L. Herman, B. Vervaeck (eds.). Stories and Minds: Cognitive Approaches to Literary Narrative. Lincoln: University of Nebraska Press. 191-231.

Kuzmičová, A. (2013). Outer vs. inner reverberations: verbal auditory imagery and meaning-making in literary narrative. Journal of Literary Theory 7(1-2): 111-134. DOI: 10.1515/jlt-2013-0005.

Kuzmičová, A. (2012). Fidelity without mimesis: mental imagery from visual description. G. Currie, P. Koťátko, M. Pokorný (eds.), Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics. London: College Publications. 273-315.

Kuzmičová, A. (2012). Presence in the reading of literary narrative: a case for motor enactment. Semiotica 189(1/4): 23–48. DOI: 10.1515/semi.2011.071. [SJR 0.27]

Kuzmičová, A. (2005). En myrtenkvist i högra ögat. Torgny Lindgrens Legender i möte med bysantinska helgonberättelser. Samlaren 126: 204-248.

2. Invited chapters, reviews

Kuzmičová, A. (Nov 2019). Consciousness. L. Price & M. Rubery (eds.). Further Reading. New York: Oxford University Press.

Esrock, E., & Kuzmičová, A. (2014). Visual imagery in reading. M. Kelly (ed.), Encyclopedia of Aesthetics: Second Edition. Oxford: Oxford University Press. Vol. 3. 416-420.

Kuzmičová, A. (2009). Skalin, Lars-Åke: Narrative, Fictionality, and Literarines: The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction (review). Samlaren 130 (2009). 346-348.

3. Monograph

Kuzmičová, A. (2013). Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition (diss.). Stockholm: Stockholm University. 177p.

 

Publikationer i DiVA

Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa