Profiles

Anders Lindström, doktorand litteraturvetenskap

Anders Lindström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 44 80
E-post anders.lindstrom@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är sedan februari 2011 doktorand inom ramen för Forskarskolan i kulturhistoriska studier. Har skrivit d-uppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet 2007, om Euripides Backanterna och i filosofi, Södertörns högskola 2009, om Herakleitos fragment 94. 

Sedan 2015 sitter jag i redaktionen för tidskriften Aiolos och bokförlaget Faethon.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Avhandlingen diskuterar fyra svenskspråkiga författarskap. I varsitt kapitel görs nedslag hos Vilhelm Ekelund, Edith Södergran, Eyvind Johnson och Birgitta Trotzig. Upplägget är alltså kronologiskt men syftet är inte att teckna ännu en berättelse om den svenskspråkiga modernismens framväxt, utan ambitionen är att frilägga och problematisera en rad frågeställningar knutna till olika försök att göra klassiskt grekiskt tänkande, eller ”det grekiska” om man så vill, närvarande och verksamt i den moderna texten. Kapitlen kan ses som separata fallstudier läsbara var för sig, men samtidigt finns det ett flertal återkommande infallsvinklar, eftersom det, trots avgörande skillnader, finns aspekter som på olika vis förenar de texter som diskuteras. 

Att vända sig till tidig grekisk litteratur och filosofi kan argumenteras för att ha en lika lång historieskrivning som det grekiska ordet ”historia”, men det är först i kölvattnet av Friedrich Nietzsche ett nytt anspråk framträder: behovet av att göra det antika närvarande i den egna samtiden. I formuleringen av en framväxande svenskspråkig modernism sker närvarogörandet av det grekiska utifrån en rad olika strategier, och företrädesvis med avsikt att försöka artikulera en modern erfarenhet, men det är – trots uppenbara skillnader mellan de texter som avhandlingen diskuterar – genom Nietzsche det grekiska avkodas. Att gripa tillbaka på tidigt grekiskt tänkande (särskilt som det tar gestalt i antik tragedi och filosofi) syftar inte bara till att bryta med konventioner och en hårt skiktad historieskrivning, utan framförallt rör det sig om själva möjligheten att tänka nytt, att frigöra sig från sin tid för att som skrivande uppnå en, på många sätt, ”otidsenlig” närvaro.

Handledare
Ulf Olsson, Thomas Götselius, Roland Lysell

Intresseområden
Grekisk tragedi, tidig grekisk filosofi och arkaiska riter.

Publikationer

Lindström, Anders. ”Dionysisk dramaturgi”, i Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, 60–61 (2018): 101–117 [17 s.] 

Lindström, Anders. ”Foucault och den tragiska symboliken”, i Johan Sehlberg, Sven-Olov Wallenstein (red.) Foucault och antiken (Stockholm: Tankekraft förlag, 2017) [37 s.] *

Lindström, Anders. ”Hegel och övergången till det grekiska”, i Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, 57–58 (2017): 31–42 [11 s.] 

Lindström, Anders. ”Edith Södergran och spåren av det grekiska”, i Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, 55 (2016): 31–42 [11 s.]

Lindström, Anders. ”Vilhelm Ekelunds tragiska källor”, i Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, 54 (2016): 25–36 [11 s.]

Lindström, Anders. ”Divine Frenzy and the Poetics of Madness”, i Jonna Bornemark, Sven-Olov Wallenstein (red.) Madness, Religion, and the Limits of Reason (Huddinge: Södertörns högskola, 2015) [20 s.] *

Lindström, Anders. ”Midsommarnattens farmakologi”, i Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, 50–51 (2015): 203–213 [10 s.]

Lindström, Anders. ”Resenären vid historiens veck”, i Christer Johansson, Anders Lindström (red.) Omvägar till sanningen: Nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap (Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2015) [18 s.] *

Lindström, Anders. ”Eros, vansinnet och drogerna”, i Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, 49 (2015): 129–139 [10 s.]

Lindström, Anders. ”Mytens metamorfoser”, i Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, 48 (2015): 19–27 [8 s.]

Lindström, Anders. “Tracing the Silence of the Tragic”, i Anna Källén (red.) Making cultural history: new perspectives on Western heritage (Lund: Nordic Academic Press, 2013) [11 s.] *

Lindström, Anders. ”Vanvettets virvel”, i Thomas Götselius… (red.) Tal, makt, vansinne: En vänbok till Ulf Olsson (Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2013) [12 s.] *

Lindström, Anders. “Euripides’ Pharmacy – Derrida, Deconstruction and Dionysian Drug Dealing”, i Site Magazine, 25 (2009): Derrida’s Last Paths. (http://issuu.com/sitemagazine/docs/25.2009)

* Refereegranskat

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa