Profiles

Anna Lundström

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 49 28
E-post anna.lundstrom@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 251
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor på Historiska institutionen och Institutionen för kultur och estetik.

Anna Lundström disputerade våren 2015 med avhandlingen Former av politik. Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998–2008, i ämnet konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Lundströms intresseområden griper över utställningshistoria, curatoriella praktiker och kritisk teori.

För närvarande är hon kursansvarig för Curatorutbildningen vid Historiska institutionen och undervisar på i ämnet konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, båda vid Stockholms univeritet. Lundström är även knuten till ett forskningsprojekt som utgår från Pontus Hulténs arkiv och som initierats av Moderna Museet hösten 2015.

Forskning

Former av politik: Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008.

Bodies and Spaces: On Dorothea Tanning's Sculptures.

Världspolitiken tar plats på 52:a Venedigbiennalen och Documenta XII: Om konstens möjligheter och utställningens gränser.

Situating the Political Dimensions of the Art Exhibition: Case Study Moderna Museet Projekt.

Senast uppdaterad: 20 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa