Profiles

Ann-Christin Cederborg Foto: Psykologiska institutionen/HB

Ann-Christin Cederborg

Professor

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-120 762 21
E-post ann-christin.cederborg@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor

Nyckelord

Utsatta barn och unga, barnperspektiv, barns röster, utvecklingspsykologi, brott mot barn och unga, utredningsintervjuer, behandling, kränkningar av barn och ungdomar på nätet och skolan

Uppdrag

- Ledamot i fakultetsnämnden vid samhällsvetenskapliga fakulteten
- Styrelseledamot i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet

Presentation

Ann-Christin Cederborg har tidigare arbetat som universitetslektor i psykologi vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet (1997-2009). Hon disputerade 1994 vid tema Barn, Linköpings universitet, på en avhandling om barn och deras familjer i behandling vid Barn och Ungdomspsykiatriska kliniker och hon utnämndes till docent 2001. Efter att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) beviljade henne ett forskningsstipendium tillbringade hon ett år (2004) som gästforskare vid National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) vid National Institute of Health (NIH), Bethesda, USA. Hon har varit gästforskare vid Institutionen för Neurovetenskap, sektionen för rättspsykiatri, vid Karolinska Institutet i Huddinge (2006-2008). September 2009 erhöll hon tjänsten som Professor vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och hon utnämndes till prefekt för institutionen september 2011 och innehade rollen till och med juli 2017. Under april 2011 var hon gästforskare vid Brooklyn College New York, USA. Under perioden januari-juni 2015 var hon visiting fellow vid Psykologiska Institutionen, Cambridge University.

Undervisning

  • Att intervjua barn och ungdomar
  • Forskarutbildning
  • Intervju- och förhörsmetodik – barn och ungdom, steg 2 (uppdragsutbildning polishögskolan i Stockholm)

Media

Pressmeddelande Gleerups: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete, 2014-05-26

De svåraste fallen – om rättsväsendets hantering av barnärenden, Sveriges Radio P1, 2014-05-25

Forskare letar nya metoder mot mobbning, DN, 2013-09-18

Friends startar internationellt center mot mobbning, Friends, 2013-09-18

Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt, Wallenberg.com, 2013

Barnrättscentrum i Stockholm invigde, Advokaten, 2012

Forskning

Cederborgs forskning berör framförallt sårbara barn, ungdomar, och deras familjer som är i behov av omfattande stödåtgärder från samhällets sida. Hon är intresserad av att förstå hur mellanmänskligt samspel fungerar inom olika hjälp och myndighetssystem och hur dessa system tar till vara utsatta människors verklighetsbeskrivningar. Hennes studier har också ambitionen att förstå barn och ungas möjligheter och förutsättningar att berätta om sina livserfarenheter. Forskningen är också inriktad mot att förstå utsatthetens innebörder för de barn och unga som studeras.

Urval av forskningsprojekt

Doktorandprojekt

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa