Profiles

Anna Niva

Anna Niva

Projektkoordinator

View page in English
Arbetar vid Samverkansavdelningen
E-post anna.niva@su.se
Besöksadress Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg, 26
Rum 278
Postadress Samverkansavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som projektkoordinator för universitetets alumnverksamhet på Sektionen för relationer och evenemang vid Samverkansavdelningen. Tillsammans med min kollega i det centrala alumnteamet har jag ett övergripande perspektiv på alumnverksamheten. Vi samordnar alumnkoordinatorerna på institutionerna och erbjuder stöd i deras lokala verksamhet. Vi administrerar även alumndatabasen som ligger till grund för Stockholms universitets alumnnätverk, där ca 14 000 medlemmar finns registrerade.

Alumnteamet utgörs av mig och mina kollegor Erica Öjermark Strzelecka och Aarushi Balani. Har du frågor eller synpunkter om alumnverksamheten så når du oss på alumn@su.se.

Observera att jag är tjänstledig från och med 30 maj 2019 till början av 2020. Under denna tid kan du kontakta min vikarie Irena von Hertzen

Senast uppdaterad: 31 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa