Profiles

Anita Nordzell

Anita Nordzell

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 94
E-post anita.nordzell@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2532
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Anita Nordzell is a senior lecturer at Stockholm University, Department of Education. Her research interest is the talking done in everyday life with a specific focus on school leaders interaction and how school leaders perform their daily work by talking. Her research has also been implemented in ’study circles’ and the participants’ talk-in-interaction. With an underlying interest in ethnomethodology, interaction analysis and cathegorization analysis the orientation is on talk and social interaction and what people do when they try to understand each other, how local identies are made and the implications for the performance of work.

Teaching
Mainly in Principal Education Programme, Teacher Training and courses in pedagogy, as for example ”Leadership and Educational Leadership” on advanced level

Publications
Forsberg Eva & Nordzell, Anita (2013). ’Dialogue’ for School Improvement? Nordic Studies in Education, Vol 33, pp 187-203 Oslo. ISSN 1891-5914.

Nordzell, Anita (2012). Att göra cirkel. I Johan von Essen och Gunnar Sundgren (red), En mosaik av mening. Om studieförbund och civilsamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

Nordzell, Anita (2012). Delskribent i avslutningskapitlet Mening på marknad?. I Johan von Essen och Gunnar Sundgren (red), En mosaik av mening. Om studieförbund och civilsamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

Nordzell, Anita (2011). Samtal i studiecirkel. Hur går det till när cirkeldeltagare gör cirkel? AKKA 4/2011. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Nordzell, A. (2010) Creating School Leadership: Categorization and identity work in interaction, in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Lifelong Learning and Active Citizenship. London: CiCe, pp. 051 – 060

Forsberg, Eva & Nordzell, Anita (2009). The Governing of School Improvement – the Swedish Development Dialogue. Rapport till Skolverket febr 09.

Nordzell, Anita (2007). Samtalat skolledarskap. Kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion. Linköping Studies in Education and Psychology No 112. Linköping: Linköpings universitetstryckeri.

Nordzell, Anita (2007). Kategoriseringsarbete i skolledarmöten – En samtalsanalys. I Mats Börjesson och Eva Palmblad (red). Diskursanalys i praktiken. Helsingborg: Liber.

Börjesson, Mats & Nordzell, Anita (2006). Att representera folk - och principer. I Gunnar Sundgren (red), Skolledning – språk och förhandling. Lund: Studentlitteratur.

Nordzell, Anita (2006). En skolledare i tiden. Kategorisering, tid och identitet i Gymnasieskolledares berättelser. I Gunnar Sundgren (red), Skolledning – språk och förhandling. Lund: Studentlitteratur. (presenterad i avhandlingen)

Nordzell, Anita & Börjesson, Mats (2004). Flummare, matte-no-nördar, nyanställda – och dom som gör som dom vill. Analys av skolledares vardagstal. Pedagogisk Forskning i Sverige, Årg 9, Nr 4.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2012. Anita Nordzell. En mosaik av mening., 247-277

    I ett forskningsprojekt finansierat av vetenskapsrådet studeras i detta antologikapitel studiecirkeldeltagares samtal i deras möten. I detalj analyseras samtal i tre studiecirklar, en i litteratur, en i engelsk konversation och en i filosofi. Med en etnometodologiskt inspirerad metod visas hur deltagarna mellan sig skapar, ”gör”, cirkeln. Deltagarna använder sina personliga erfarenheter som resurser i en egen bildningsprocess och talar om vikten av att lära tillsammans. Detta, att ”lära tillsammans”, visas också i handling när deltagarna går in i varandras tal, kommenterar och skrattar samtidigt som någon annan i gruppen säger något. I vissa sammanhang kan det tolkas som störande av samtalsordningen, men kan här snarast ses som uttryck för en positiv förstärkning, i denna text benämnt som ”samskapande”. Deltagarna bekräftar i samtalen både varandras identiteter som cirkeldeltagare och skapar ett gemensamt innehåll av sina läsfrukter och personliga erfarenheter.

Visa alla publikationer av Anita Nordzell vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa