Profiles

Andreas Profilbild

Andreas Novotny

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 37 93
E-post andreas.novotny@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 493
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i marin ekologi
Naturvetenskaplig masterexamen i Biologi, Stockholms universitet 2015
Digitalt CV på LinkedIn

Undervisning

Ekologi I
Östersjöns miljö
Marin populations- och ekosystemdynamik

Forskning

Molekylär analys av marina näringsvävar -

Vem äter vem i mikrobernas värld?

1 min film om min forskning

Den traditionella bilden av havets näringsväv bygger på en väldigt förenklad modell: växtplankton som utför fotosyntes står för den primära produktionen av energi. Djurplankton (till exempel hoppkräftor och vattenlöss) äter växtplanktonen och blir i sin tur föda för mindre fiskar. Idag vet vi att näringsväven i verkligheten är mycket mer komplicerad än så: majoriteten av livet i havet består varken av fiskar eller hoppkräftor, utan av mikroorganismer, för små för att se med ögat.

Schematisk modell av den marina pelagiska näringsväven.
Schematisk modell av den marina pelagiska näringsväven.

För hoppkräftor är encelliga protozoer, som ciliater och flagellater, lika viktig föda som växtplankton. Protozoerna livnär sig i sin tur av ännu mindre protozoer, encelliga växtplankton eller bakterier som är viktiga i flera av havens kemiska kretslopp. Vi vet väldigt lite om flödet av energi och näring mellan olika mikroorganismer på taxonomisk nivå, vilka arter som är inblandade och vilka som är de viktigaste arterna för flödet av energi och näring till de högre nivåerna i näringsväven.

I vår forskning utvecklar vi moderna DNA-baserade metoder för att öka förståelsen av den mikrobiella näringsväven. Mikroorganismernas genetiska material kan användas som en streckkod för identifiering och kvantifiering. Med hjälp av den nya tekniken kan vi besvara frågor om havens ekosystem som vi tidigare bara kunnat gissa. Vem äter egentligen vem i mikrobernas värld?

Med hjälp av en pipett plockas enskilda individer ut under mikroskop, för molekylär DNA analys. Här ser vi hinnkräftan Evadne.
Med hjälp av en pipett plockas enskilda individer ut under mikroskop, för molekylär DNA analys. Här ser vi hinnkräftan Evadne.

En näringsväv är inte någonting fixt, utan ett dynamiskt samspel mellan organismer. En viktig frågeställning är till vilken grad olika typer av protozoer, genom att de betar av bakteriefloran, påverkar vilka olika typer av bakterier som finns kvar. Skiljer sig dessa samspel åt i olika typer av miljöer och hur förändras de över året? Och sist men inte minst, hur påverkar vi människor dessa grunläggande interaktioner som utgör havens osynliga majoritet?

Delaktiga i projektet:

Handledare: Monika Quinones Winder
Bitr. handledare: Love Dalén
Post Doc. Forskare: Sara Zamora-Terol

Filer

Senast uppdaterad: 6 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa