Profiles

Ann-Britt Sand. Foto: Eva Dalin

Ann-Britt Sand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
E-post ann-britt.sand@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 753
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor samt forskare/möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA). Huvudsakligt forskningsområde: Familj och äldre, anhörigvård, välfärdspolitik, försörjnings- och genusfrågor, omsorg i ett internationellt perspektiv.

Internationella kontakter och forskningsgrupper

Medlem sedan 1996 i en forskningsgrupp för jämförande studier (familj, äldreomsorg) mellan Japan och Sverige med professor Kyoko Yoshizumi, Osaka, som ordförande. 2007-2010 var jag nationell koordinator för forskningssamarbete kring äldreomsorg mellan Japan and Sverige. Från 2011 deltar jag i ett japanskt forskningssamarbete kring äldre- och familjeomsorg i Japan and Sverige (japansk finansiering). Från 2009 medlem i forskningsteamet Wocawo (working carers, caring workers) med forskare från Finland, England, Taiwan och Sverige. Jag har även ett visst samarbete med “Company Initiatives for Workers with Care Responsibilities”, EuroFound.

Undervisning

Olika kurser i sociologi och socialt arbete (grund-masternivå). Familj och välfärd i det moderna samhället, Generationer och äldre, Äldre i välfärdssamhället, socialpsykologi, vetenskaplig metod, gender och samhälle, gender och politik, etik i socialt arbete.

Forskning

Min forskning har handlat om välfärdsstat, offentlig och informell omsorg. Från hösten 2008 arbetar jag 40 procent i Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, ett regeringsuppdrag. Målet är att samla och sprida kunskap om anhöriga omsorgsgivare, och att bygga nationella nätverk av anhörigvårdare med flera. Min uppgift är att speciellt ägna mig åt det prioriterade området ”Förvärvsarbete och anhörigomsorg.” Från 2011, har jag tillsammans med Marta Szebehely och Petra Ullmanen vid socialt arbete, Stockholms universitet, ett forskningsprojekt där vi bland annat ska sända en enkät till 6000 personer i Sverige i syfte att få statistik kring anhörigvårdare i förvärvsarbetande åldrar och deras situation. Namnet på projektet är ”Omsorgens pris” och finansieras av Vetenskapsrådet.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Ann-Britt Sand vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 14 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa