Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Andreas NyblomForskare

Om mig

Jag är docent i mediehistoria och arbetar deltid som forskare vid Stockholms universitet. Övrig tid är jag verksam som lektor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.

Forskning 

Jag har bland annat forskat om litterär berömmelse och personkulter under 1800-talet, och hur detta kom till uttryck i tidningspress, biografier, porträtt och monument samt i uppkomsten av författarmuseer och litterär turism. Min doktorsavhandling, ”Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige” (2008), undersöker just konstruktionen av en författares mediala persona och diskuterar författarens roll som celebritet. Länk till digital utgåva i Litteraturbanken

I projektet ”Berömmelsens kulturhistoria” (RJ 2010-2014) studerade jag museisamlingar och materiella minnen med anknytning till vetenskapsmän, konstnärer och författare och hur föreställningar om genialitet, dygder och nationell identitet formulerades i anslutning till efterlämnade papper, autografer, kläder, möbler, rum och platser.

I min nuvarande forskning ägnar jag mig framför allt åt samtida företeelser, inom ramarna för två större forskningsprojekt.

Här vid Stockholms universitet arbetar jag tillsammans med arkeologen Anna Källén och idéhistorikern Daniel Strand i projektet Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA (RJ 2018), som undersöker de mediala berättelser som skapas i anslutning till pågående arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

Vid Linköpings universitet arbetar jag tillsammans med Emma Eldelin inom ramarna för projektet Författandets nya färdvägar: Om rummets poetik och politik i samtidslitteraturen (VR 2018), som undersöker hur litterärt skapande idag knyts till platser som på olika sätt präglas av rörelse, kommunikation och modernitet, såsom flygplatser, tåg och tunnelbanor.
 

Forskningsprojekt