Profiles

Anna Persson

Anna Persson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 73 18
E-post anna.persson@littvet.su.se
Besöksadress Frescativ 22B-26
Rum C 314
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1987. Masterexamen i litteraturvetenskap (Research Master in Literary Studies) vid Universiteit van Amsterdam och fil. kand. i litteraturvetenskap samt studier i engelska och spanska vid Lunds universitet. Masteruppsats ”’Nature behaves like a subject’: Human and Nonhuman Relations in Karen Blixen’s Out of Africa and Shadows on the Grass” vilken ligger till grund för mitt avhandlingsprojekt. Har i övriga uppsatser skrivit om bland annat koloniträdgården, menstruation, och biallegorier. Doktorand sedan februari 2016. 

 

Avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag Karen Blixens författarskap utifrån ekokritiska, nymaterialistiska och kroppsmaterialistiska perspektiv. I centrum för undersökningen står relationen mellan det mänskliga och ickemänskliga och hur författaren framställer landskap och djur i noveller, brev och essäer. Den utvidgade förståelsen av kopplingarna mellan människa, ickemänskliga djur och landskap kommer att studeras för att belysa hur relationerna varierar beroende på litterär genre. Genom att använda interdisciplinär teori och metod avser jag föra Blixen ut ur ett strikt litteraturvetenskapligt sammanhang och tydliggöra hur hon kan vara en användbar röst inom det växande fältet för humanistisk miljöforskning. 

 

Handledare

Boel Hackman och Karin Dirke

 

Intresseområden

Ekokritik, nymaterialism, kroppsmaterialistisk teori, posthumanism, kritiska djurstudier, feministisk teori.

 

Publikationer

Persson, Anna. "Towards an Ecology of the Self: Landscape, Body and Identity in Karen Blixen's Out of Africa." European Journal of Scandinavian Studies 46.1 (2016): 16-33. 

Persson, Anna. "Förlorade röster, förlorad fågelsång: Tankar kring Ann Margret Dahlquist Ljungbergs konstnärskap och Harry Martinsons Aniara." Red. Mattias Hessérus och Peter Luthersson. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 2016. 111-116.

Persson, Anna. “‘Do not eat anything with a face! Do not kill your own soul!’: Trans-Corporeality and Pollution in the
Edencliff Rooftop Garden.” With(Out) Trace: Interdisciplinary Investigations into Time, Space and the Body. Red. Simon Dwyer, Rachel Franks och Reina Green. 2015. 235-241.


Persson, Anna. Recension av Serenella Iovino och Serpil Opperman (Red.) Material Ecocriticism samt Eben Kirksey (Red.) The Multispecies Salon. Tidskrift för litteraturvetenskap. 45:1 (2015): 79-81.  

 

 

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa