Profiles

Ann-Judith Rabenschlag. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Ann-Judith Rabenschlag Karpe

Forskare

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-674 71 09
E-post ann-judith.rabenschlag@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 856
Postadress Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen 106 91 Stockholm

Om mig

Fil. dr. Forskare

Forskning

Forskningsområden:

Modern politisk historia, tysk historia, diskursanalys, begreppshistoria

Pågående forskning:

Vad avses egentligen i den offentliga debatten med ”västerländsk identitet”? Detta undersöker jag i mitt aktuella forskningsprojekt som finansieras av det Svenska Vetenskapsrådet. Projektet använder den offentliga debatten i Tyskland från slutet av andra världskriget till idag som exempel. Projektet bygger på antagandet att identiteter skapas i ett samspel med motbegrepp och påstådda fiender. I den senaste tidens tyska debatt nämns framför allt två aktörer som påstådda fiender till västvärlden och dess värderingar: Islam och Ryssland under ledning av Vladimir Putin. Istället för att bli en del av denna debatt och diskutera huruvida islam och Ryssland faktiskt hotar västerländsk identitet vill detta projekt sätta debatten om västerländsk identitet i ett historiskt perspektiv. Detta görs i form av flera fallstudier och med hjälp av begreppshistoriska och diskursanalytiska verktyg.

Senast uppdaterad: 4 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa