Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Per Anton RunessonUniversitetslektor

Om mig

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2021 på avhandlingen Blod, kött och tårar. Kroppslig erfarenhet i Sverige, ca 1600-1750.

För närvarande är jag vikarierande lektor i historia, och undervisar framförallt på Historia I och II (tematiska kurser om tidigmodern tid).

I februari 2022 inleder jag mitt post-dok-projekt (finansiearat av VR), i vilket jag kommer att undersöka hur människor under 1600- och 1700-talen uppfattade att djur fungerade fysiologiskt och psykologiskt.