Profiles

Anders Stenström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post anders.stenstrom@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 686
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand vid Kriminologiska institutionen

Undervisning

Allmän översiktskurs, handledning av uppsatser

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om det polisarbete som utförs av den privata försäkringsbranschen samt av statliga myndigheter med ansvar för den svenska socialförsäkringen. Mer precist tar projektet sikte på frågan om hur arbetet med att upptäcka, utreda och bestraffa försäkringsbedrägerier/bidragsbrott kan förstås utifrån hur maktrelationer organiseras. En bärande tanke är vår förståelse för hur polisarbete går till i praktiken dels måste analyseras utifrån ett maktperspektiv, dels inkludera alla parter i försäkringsrelationen (dvs, kunder, medborgare, skadereglerare, kontrollutredare, försäkringsinspektörer och poliser). Jag har tidigare studerat mer traditionellt polisarbete samt samhällets åtgärder mot organiserad och ekonomisk brottslighet.

Forskningsområden: polisarbete, ekonomisk brottslighet, selektion av brott, reglerings- och styrningsprocesser, makt.

Nuvarande forskningsprojekt

Policing the insurance complex

Rapporter

Stenström, A., Jonsson, A. & Korsell, L. (2015). Försäkringsbedrägerier. En selektionsstudie. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (Brå). Publiceras under oktober 2015.

 

Stenström, A., Vesterhav, D. & Korsell, L. (2015). Operationerna Alfred och Selma: myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012-2014. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (Brå).

 

Skinnari, J., Stenström, A. & Korsell, L. (2012). Otillåten påverkan mot företag: en undersökning om utpressning. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

 

Vesterhav, D., Stenström, A. & Korsell, L. (2011). Bekämpning av organiserad brottslighet: en utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

 

Vesterhav, D., Korsell, L., Stenström, A. & Skinnari, J. (2011). Penningtvätt: rapportering och hantering av misstänkta transaktioner. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Anders Stenström. British Journal of Criminology

    The article examines the ways private policing is organised with regard to profitability. While the literature on private policing has enhanced our understanding of its growth, scope and normative implications, less is known about how ‘hybrid’ policing is conducted to make profit. Informed by 38 qualitative interviews with the seven largest insurance companies in Sweden, the article details how power relations are organised to ensure that the private policing of insurance claims supports and does not pose a threat to profit. Drawing on evidence from the empirical research, a range of issues are discussed, including the relationship between private policing and state power, and the intertwined governance of both claimants and policing actors.

Visa alla publikationer av Anders Stenström vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 8 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa