Profiles

Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 28 72
E-post andrea.sundstrand@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 946
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling. Hon är ansvarig för kursen Statsrätt på termin 1 på Juristlinjen, ansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling och ansvarig för den nya fristående online-kursen i offentlig upphandling som startar VT18.

Andrea bedriver huvuddelen av sin forskning kring regelverket om offentlig upphandling. Hon ingår i ett 6-årigt forskningsprojekt om arbetsvillkor vid offentlig upphandling tillsammans med 16 andra forskare vid Karolinska Institutet, KTH och vid den Ekonomiska Institutionen vid Stockholms universitet. Forskningsprojektet finansieras av FORTE och startade år 2017.
 Andrea är ordförande och ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT, www.urt.cc), hon ingår i det vetenskapliga rådet till Juridisk Publikation och är styrelsemedlem i Juristernas Hus. Under år 2017 är Andrea härutöver Pedagogisk ambassadör vid Juridiska Institutionen.

Senast uppdaterad: 10 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa