Profiles

Anna Kaya

Anna Kaya

Webbredaktör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post anna.kaya@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, E-F
Rum 106 paviljongen
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och skolans övriga ämnen. Mitt arbete har ett särskilt fokus på nyanlända elever i grundskolan. Jag arbetar 50% på NC och 50% som lärare i förberedelseklass på Sofielundsskolan i Sollentuna kommun.

Jag har ett särskilt uppdrag att vara en resurs via webb och sociala medier genom att ansvara för vår webbplats, kommunicera via NCs twitter-konto och NCs facebooksida samt administrera vår facebook-grupp Svenska som andraspråk.

Därutöver har jag exempelvis arbetat på uppdrag av Skolverket med framtagandet av utvecklingspaketet Språkutvecklande arbetssätt och tillsammans med Monica Lindvall skrivit text till Läslyftet.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad grundskollärare i svenska och so i årskurs 1-7. Jag har dessutom behörighet i svenska som andraspråk i åk 1-9 och på gymnasiet. Jag har ca 15 års erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.

Från och med hösten 2015 läser jag masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk.

Min bok Att undervisa nyanlända - metoder, reflektioner och erfarenheter (Natur & Kultur) gavs ut under hösten 2016.

Senast uppdaterad: 6 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa