Profiles

Anna Kaya

Anna Kaya

Samverkansstrateg

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post anna.kaya@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, E-F
Rum 106 paviljongen
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika påverkans- och samverkansuppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och skolans övriga ämnen. Jag arbetar 50% på NC och 50% som lärare i förberedelseklass på Sofielundsskolan samt som sva-utvecklare i Sollentuna kommun. Detta innebär att mitt arbete på NC även har ett extra fokus på nyanlända elever i grundskolan.

Jag har ett särskilt uppdrag att vara en resurs via webb och sociala medier genom att ansvara för vår webbplats, kommunicera via NCs twitter-konto och NCs facebooksida samt administrera vår facebook-grupp Svenska som andraspråk.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad grundskollärare i svenska och so i årskurs 1-7. Jag har dessutom behörighet i svenska som andraspråk i åk 1-9 och på gymnasiet. Jag har ca 20 års erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.

Publikationer

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa