Profiles

Andreas Wahlberg

Andreas Wahlberg

Doktorand litteraturvetenskap

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 72 43
E-post andreas.wahlberg@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Om mig

Född 1987. Studier i litteraturvetenskap, musikvetenskap, franska, tyska och italienska vid Stockholms universitet (2007-2013) samt vid Ludwig-Maximilians-Universität München (2013-2014). Sedan 2014 doktorand i litteraturvetenskap.

 

Forskning

Avhandlingsprojekt

Erik Lindegren (1910-1968) var under 1940- och 50-talen en av Sveriges mest betydelsefulla modernistiska poeter, inte bara genom de tre diktsamlingarna mannen utan väg, Sviter och Vinteroffer, utan lika mycket genom sitt arbete med att introducera och översätta utländsk poesi. Hans sista diktsamling kom ut 1954, och de sista fjorton åren av hans författarskap har sällan ägnats någon större uppmärksamhet – detta trots att Lindegren fortsatte vara aktiv som författare, dock inom ett annat fält. Han vände sig nämligen mer och mer mot teatern. Från slutet av 50-talet fram till hans död upptog teatern mer och mer hans föreställningsvärld, både som arbetsplats och som estetisk förebild. Han översatte operalibretton (Maskeradbalen, Don Juan) och skrev nya efter kända svenska förlagor (Aniara, Herr von Hancken, bägge tonsatta av Karl-Birger Blomdahl), liksom han skrev operakritik och översatte dramatik (med hans och Erik Mestertons översättning av Hamlet som krön på Lindegrens livslånga sysselsättning med pjäsen). Dessutom medverkade han vid skapandet av fyra dansföreställningar tillsammans med koreografen Birgit Åkesson.

 

Min undersökning utgår från Lindegrens sena författarskap och diskuterar hans arbete i en rad olika dramatiska genrer, något som ger anledning till en ny blick på hans tre diktsamlingar utifrån teaterns perspektiv. Här hamnar ett särskilt fokus på hans inspelade framföranden av den egna poesin, liksom på den rikliga mängden teatermetaforik och rolldikter i hans författarskap, samt på idén om skådespelaren som en modell för förverkligandet av en mångfald av inneboende möjligheter hos konstnären.

 

 

Handledare

Helena Bodin, Roland Lysell

 

Intresseområden

Intermedialitet, opera, teatralitet, intertextualitet, hermeneutik, modernism, romantiken, receptionshistoria

 

Publikationer

2016: ”Heldentenöre und National-Tondichter. Über die deutsche Apotheose italienischer Opernkünstler“  [ i Helden und Heldenmythen, red. Steffen Höhne – under förberedelse]

 

2016: ”Början i moll och finalen i dur. Om överträdandet av den osynliga gränsen i Strindbergs Ensam och Goethes Faust”, i Strindberg Across Borders, red. Massimo Ciaravolo [under förberedelse]

 

2016: ”Ein Lob des Unsinns? Zur Funktion unverständlicher Formeln in Balladen und moderner Lyrik”, i »Rider ud saa vide«. Balladenspuren in der skandinavischen Kultur, red. Annegret Heitmann och Katarina Yngborn (Rombach Verlag KG, Freiburg i.Br./Berlin/Wien), s. 191-212

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa