Profiles

Annika Olsson. Foto: Niklas Björling.

Annika Olsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post annika.olsson@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E7
Rum E 717
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar sedan 2003 som lektor i genusvetenskap och är sedan augusti 2014 prefekt för ERG. Som lärare är jag nu främst involverad i genusvetenskapens masterprogram, men jag undervisar också på grundutbildningen.

Min vetenskapliga verksamhet präglas av mitt intresse för berättande, representation och demokrati samt relationen dem emellan. Vad är representation? Vilken funktion har böcker och berättande, olika slags representation i och för demokratiska samhällen? Vilken betydelse har våra kroppar, bakgrund och erfarenheter för vår möjlighet att delta i och ta del av offentliga samtal av olika slag? Ett huvudspår berör betraktandets och berättandets ordning, dess retorik, praktik och etik. Både teoretiska och praktiska aspekter av representation av olika slag, inte minst litteraturhistorieskrivning och värdering av litteratur och författare/talare har här fyllt en avgörande roll i min forskarvardag under de senaste åren. Ett annat är relationen mellan fakta och fiktion, ett problem som särskilt synliggörs inom dokumentära genrer som jag fokuserat. Ett tredje spår berör genusfrågor, den jämställdhetspolitiska diskursen och intersektionalitet. (En översikt över mina publikationer finns under rubriken forskning.)

Jag är docent i litteraturvetenskap, har litteratursociologisk inriktning och disputerade vid Uppsala universitet 2002, på Att ge den andra sidan röst, utgiven i ny version på Atlas förlag 2004. Avhandlingen behandlar den svenska rapportboken mellan 1960 och 1980 och problemet med att ge röst: vem är det som ger röst, åt vem ger man, vad ger man och varför?

Mitt pågående forskningsprojekt är ett oral history-projekt: De intellektuella i Sverige 1960-2010: http://intellektuellaisverige.blogspot.se/. Jag är också en av grundarna till Oral History i Sverige (OHIS), ett forskarnätverk. Mer information finns på vår blogg http://oralhistoryinsweden.blogspot.se/.

I min vardag som forskare, lärare och prefekt har jag direkt nytta av min praktiska erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och kunskapsspridning. 2011-2015 var jag involverad i olika internationella program inriktade mot demokratiutveckling och jämställdhet; 2009-2014 var jag serieredaktör för bokserien Teaching with Gender (http://www.atgender.eu/index.php/initiativesmenu/teachingwgen.); 2008-2010 var jag programansvarig för regeringsuppdraget Program jämställdhetsintegrering i staten (Jämi): www.jamiprogram.se och 2007-2009 koordinator för Gender Helpdesk vid SU.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Annika Olsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 20 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa