Profiles

Anna Pettersson

Anna Pettersson

Trädgårdsmästare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 13 44
E-post anna.pettersson@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N532
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

 

Tekniska uppgifter

Ansvarar för institutionens växthusresurser och klimatstyrning.

Skötsel och förökning av Biologiska grundutbildningens unika och diversa växtsamling.

Ansvarar för att genomföra nödvändiga skyddsåtgärder gentemot skadeinsekter och sjukdomar på växter.

Skötsel av institutiones frilandsodlingar och resursfördelning av ytor. 

 

 

Senast uppdaterad: 2 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa