Stockholms universitet logo, länk till startsida

Aryo MakkoProfessor

Om mig

Befordrad till professor i historia och utsedd till föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet 2020.

Invald som ledamot i Sveriges unga akademi 2017.

Antagen till RJ:s postdoktorala spetsforskningsprogram Pro Futura Scientia XI 2016, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Antagen som docent i historia 2016, Stockholms universitet.

Disputerade i historia 2012, Stockholms universitet.

Forskning

Forskningsområden

  • De internationella relationernas historia (högimperialismen, mellankrigstiden och kalla kriget)
  • Modern politisk historia
  • Samtidshistoria
  • Migrationshistoria och diaspora 

Pågående forskning

Jag forskar för närvarande huvudsakligen om relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under perioden 1960–1991. Forskningsprojektet heter Neutrality and the Kremlin: A Transnational History. Forskningen och bedrivs inom ramarna för spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia som är ett samarbete mellan SCAS i Uppsala och Riksbankens Jubileumsfond. Min reviderade, utökade och peer-review granskade avhandling har publicerats som Ambassadors of Realpolitik: Sweden, the CSCE, and the Cold War på Berghahn Books (New York/Oxford: Berghahn, 2016). Min senaste monografi European Small States and the Role of Consuls in the Age of Empire publicerades i december 2019 av Brill. Jag håller för närvarande på att avsluta en antologi om sovjetisk-neutrala relationer under Kalla kriget som kommer att publiceras i Harvard Cold War Book Series (tillsammans med medredaktörerna Mark Kramer och Peter Ruggenthaler). Inom området migrationshistoria och diaspora har jag senast publicerat ett kapitel om den assyriska invandringen till Sverige i Bahar Baser & Paul Levin (red.), Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community (London: I.B. Tauris, 2017).