Profiles

Bild 9

Anders Rickegård

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 34
E-post anders.rickegard@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 324
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

FK, FM, universitetsadjunkt, biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå vid Kulturgeografiska institutionen, huvudlärare för Samhällsplanerarprogrammet, Stockholms universitet.

För ytterligare information se den engelska versionen av denna sida.

KONTAKTUPPGIFTER
E-post: anders.rickegard@su.se
Tfn: 08-16 48 34
Fax: 08-16 49 69
Postadress: Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen, Anders Rickegård, 106 91 Stockholm
Besöksadress: Rum X324, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, Frescati, Stockholm
Besökstid: E-posta mig gärna för att boka en tid. Det är även möjligt att besöka institutionen utan att ta kontakt innan, men jag kan vara upptagen eller på annan plats.

Senast uppdaterad: 12 april 2021

Bokmärk och dela Tipsa