Profiles

Annika Svanbäck Baltic Eye

Annika Svanbäck

Forskare

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-16 31 50
E-post annika.svanback@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Rum P527
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

Jag jobbar med frågor som hur läckaget av näringsämnen från jordbruket kan minskas.

I Baltic Eye arbetar jag med näringsbalanser för hela Östersjöns avrinningsområde. Vi kartlägger var det finns överskott av näringsämnen i stallgödsel och handelsgödsel i förhållande till vad som behövs i växtproduktionen samt hur effektivt näringsämnen används inom jordbruket och hur det har förändrats över tid. Vi tittar även närmare på jordbrukets struktur och produktion i de olika länderna i avrinningsområdet, hur länderna arbetar för att minska växtnäringsläckaget och vilka politiska processer som är viktiga i sammanhanget.

Jag är agronom och har doktorerat i markvetenskap. Min nuvarande forskning bygger vidare på mina kunskaper om hur näringsämnen transporteras och hur man kan minska fosforläckage från jordbruksmark. I synnerhet har jag forskat om vilken roll kemiska jordegenskaper, gödsling och markens struktur har för fosforläckaget.

Forskning

Publications:

McCrackin, M.L., Gustafsson, B.G., Hong, B., Howarth, R.W., Humborg, C, Savchuk, O.P., Svanbäck, A., Swaney, D. P. (2018) Opportunities to reduce nutrient inputs to the Baltic Sea by improving manure use efficiency in agriculture. Regional Environmental change. https://doi.org/10.1007/s10113-018-1308-8

Hong, B., Swaney, D. P., McCrackin, M., Svanbäck, A., Humborg, C., Gustafsson, B., Yershova, A., and Pakhomau, A. (2017). Advances in NANI and NAPI accounting for the Baltic drainage basin: spatial and temporal trends and relationships to watershed TN and TP fluxes. Biogeochemistry, 1-17.

Bergström, L, Kirchmann, H., Djodjic, F., Kyllmar, K., Ulén, B., Liu, J., Andersson, H., Aronsson, H., Börjesson, G., Kynkäänniemi, P., Svanbäck, A. & Villa, A. (2015) Turnover and losses of phosphorus in Swedish agricultural soils: Long term changes, leaching trends, and mitigation measures. Journal of Environmental Quality 44:512-523.

Svanbäck, A., Ulén, B, Bergström, L. & Kleinman, P.J.A. (2015) Long Term Trends in Phosphorus Leaching and Changes in Soil Phosphorus with Phytomining. Journal of Soil and Water Conservation 70:121-132.

Svanbäck, A., Ulén, B. & Etana, A. (2014) Mitigation of phosphorus leaching losses via subsurface drains from a cracking marine clay soil. Agriculture, Ecosystems and Environment 184:124-134.

Ulén, B., Kreuger, J., Larsbo M. & Svanbäck, A. (2014) Spatial variation in herbicide leaching from a marine clay soil via subsurface drains. Pest Management Science 70:405-414.

Svanbäck, A., Ulén, B., Etana, A., Bergström, L., Kleinman, P. J. A. & Mattsson, L. (2013) Influence of soil phosphorus and manure on phosphorus leaching in Swedish topsoils. Nutrient Cycling in Agroecosystems 96:133-147.

Ulén, B., Alex, G., Kreuger, J., Svanbäck, A. & Etana, A. (2012) Particulate facilitated leaching of glyphosate and phosphorus from a marine clay soil via tile drains. Acta Agriculturae Scandinavica Section B 62:241-251.

Lindvall, A. & Ulén, B. (2005) Hypolimnetic withdrawal to reduce internal phosphorus loading in lakes – Experiences from Lake Bornsjön. VATTEN 61: 183–192.

Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa