Profiles

Annika Svanbäck, foto: Niklas Björling/SU

Annika Svanbäck

Forskare

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-16 31 50
E-post annika.svanback@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Rum P527
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

Jag jobbar med frågor som hur läckaget av näringsämnen från jordbruket kan minskas.

I Baltic Eye arbetar jag med näringsbalanser för hela Östersjöns avrinningsområde. Vi kartlägger var det finns överskott av näringsämnen i stallgödsel och handelsgödsel i förhållande till vad som behövs i växtproduktionen samt hur effektivt näringsämnen används inom jordbruket och hur det har förändrats över tid. Vi tittar även närmare på jordbrukets struktur och produktion i de olika länderna i avrinningsområdet, hur länderna arbetar för att minska växtnäringsläckaget och vilka politiska processer som är viktiga i sammanhanget.

Jag är agronom och har doktorerat i markvetenskap. Min nuvarande forskning bygger vidare på mina kunskaper om hur näringsämnen transporteras och hur man kan minska fosforläckage från jordbruksmark. I synnerhet har jag forskat om vilken roll kemiska jordegenskaper, gödsling och markens struktur har för fosforläckaget.

Forskning

Publications:

Svanbäck, A., McCrackin, M. L., Swaney, D. P., Linefur, H., Gustafsson, B. G., Howarth, R. W., and Humborg, C. (2019). Reducing agricultural nutrient surpluses in a large catchment – Links to livestock density. Science of The Total Environment 648, 1549-1559. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.194

McCrackin, M.L., Muller-Karulis, B., Gustafsson, B.G., Howarth, R.W., Humborg, C., Svanbäck, A., and Swaney, D.P. (2018). A Century of Legacy Phosphorus Dynamics in a Large Drainage Basin. Global Biogeochemical Cycles 32, 1107-1122. https://doi.org/10.1029/2018gb005914

McCrackin, M.L., Gustafsson, B.G., Hong, B., Howarth, R.W., Humborg, C, Savchuk, O.P., Svanbäck, A., Swaney, D. P. (2018) Opportunities to reduce nutrient inputs to the Baltic Sea by improving manure use efficiency in agriculture. Regional Environmental change 18, 1843-1854. https://doi.org/10.1007/s10113-018-1308-8

Hong, B., Swaney, D. P., McCrackin, M., Svanbäck, A., Humborg, C., Gustafsson, B., Yershova, A., and Pakhomau, A. (2017). Advances in NANI and NAPI accounting for the Baltic drainage basin: spatial and temporal trends and relationships to watershed TN and TP fluxes. Biogeochemistry, 1-17. https://doi.org/10.1007/s10533-017-0330-0

Bergström, L, Kirchmann, H., Djodjic, F., Kyllmar, K., Ulén, B., Liu, J., Andersson, H., Aronsson, H., Börjesson, G., Kynkäänniemi, P., Svanbäck, A. & Villa, A. (2015) Turnover and losses of phosphorus in Swedish agricultural soils: Long term changes, leaching trends, and mitigation measures. Journal of Environmental Quality 44:512-523. https://doi.org/10.2134/jeq2014.04.0165

Svanbäck, A., Ulén, B, Bergström, L. & Kleinman, P.J.A. (2015) Long Term Trends in Phosphorus Leaching and Changes in Soil Phosphorus with Phytomining. Journal of Soil and Water Conservation 70:121-132.

Svanbäck, A., Ulén, B. & Etana, A. (2014) Mitigation of phosphorus leaching losses via subsurface drains from a cracking marine clay soil. Agriculture, Ecosystems and Environment 184:124-134.

Ulén, B., Kreuger, J., Larsbo M. & Svanbäck, A. (2014) Spatial variation in herbicide leaching from a marine clay soil via subsurface drains. Pest Management Science 70:405-414.

Svanbäck, A., Ulén, B., Etana, A., Bergström, L., Kleinman, P. J. A. & Mattsson, L. (2013) Influence of soil phosphorus and manure on phosphorus leaching in Swedish topsoils. Nutrient Cycling in Agroecosystems 96:133-147.

Ulén, B., Alex, G., Kreuger, J., Svanbäck, A. & Etana, A. (2012) Particulate facilitated leaching of glyphosate and phosphorus from a marine clay soil via tile drains. Acta Agriculturae Scandinavica Section B 62:241-251.

Lindvall, A. & Ulén, B. (2005) Hypolimnetic withdrawal to reduce internal phosphorus loading in lakes – Experiences from Lake Bornsjön. VATTEN 61: 183–192.

Senast uppdaterad: 30 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa