Profiles

Annika Svanbäck Baltic Eye

Annika Svanbäck

Forskare

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-16 31 50
E-post annika.svanback@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Rum P527
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

För att kunna förbättra Östersjöns status långsiktigt, behöver vi förstå vad som händer med vattnet innan det når våra kuster. Kunskap om hur markerna runtom Östersjön förvaltas är därför en av nycklarna för en bättre Östersjömiljö.

Biografi

Jag är agronom och har doktorerat i markvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Jag är intresserad av hur man kan bedriva ett jordbruk med minimal negativ miljöpåverkan.


Tidigare forskning

Jag har forskat om hur man minskar forsforförluster från jordbruksmark. Genom studier i olika skalor har jag identifierat faktorer som gör att vi förlorar näring i form av fosfor från jordbruksmarker. Genom detta arbete har jag kunnat föreslå åtgärder för att minska fosforförlusterna. Fokus har legat på vilken roll kemiska jordegenskaper och jordmånens struktur har för fosforläckage. 

 

Min roll i Baltic Eye

Förutom mina kunskaper i agronomi och markvetenskap har jag studerat både limnologi och marinekologi under min grundutbildning, och jag har ett starkt intresse för dessa forskningsområden. Att få möjligheten att syntetisera, forska och kommunicera forskning om jordbrukets påverkan på Östersjön, är helt enkelt en fantastisk möjlighet och ett givande uppdrag - särskilt tillsammans med forskare från olika vetenskapsfält men med samma mål.

Forskning

Publications:

Hong, B., Swaney, D. P., McCrackin, M., Svanbäck, A., Humborg, C., Gustafsson, B., Yershova, A., and Pakhomau, A. (2017). Advances in NANI and NAPI accounting for the Baltic drainage basin: spatial and temporal trends and relationships to watershed TN and TP fluxes. Biogeochemistry, 1-17.

Bergström, L, Kirchmann, H., Djodjic, F., Kyllmar, K., Ulén, B., Liu, J., Andersson, H., Aronsson, H., Börjesson, G., Kynkäänniemi, P., Svanbäck, A. & Villa, A. (2015) Turnover and losses of phosphorus in Swedish agricultural soils: Long term changes, leaching trends, and mitigation measures. Journal of Environmental Quality 44:512-523.

Svanbäck, A., Ulén, B, Bergström, L. & Kleinman, P.J.A. (2015) Long Term Trends in Phosphorus Leaching and Changes in Soil Phosphorus with Phytomining. Journal of Soil and Water Conservation 70:121-132.

Svanbäck, A., Ulén, B. & Etana, A. (2014) Mitigation of phosphorus leaching losses via subsurface drains from a cracking marine clay soil. Agriculture, Ecosystems and Environment 184:124-134.

Ulén, B., Kreuger, J., Larsbo M. & Svanbäck, A. (2014) Spatial variation in herbicide leaching from a marine clay soil via subsurface drains. Pest Management Science 70:405-414.

Svanbäck, A., Ulén, B., Etana, A., Bergström, L., Kleinman, P. J. A. & Mattsson, L. (2013) Influence of soil phosphorus and manure on phosphorus leaching in Swedish topsoils. Nutrient Cycling in Agroecosystems 96:133-147.

Ulén, B., Alex, G., Kreuger, J., Svanbäck, A. & Etana, A. (2012) Particulate facilitated leaching of glyphosate and phosphorus from a marine clay soil via tile drains. Acta Agriculturae Scandinavica Section B 62:241-251.

Lindvall, A. & Ulén, B. (2005) Hypolimnetic withdrawal to reduce internal phosphorus loading in lakes – Experiences from Lake Bornsjön. VATTEN 61: 183–192.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018

Bokmärk och dela Tipsa