Profiles

Attila Szabo

Adjungerad lärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
E-post attila.szabo@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 8 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa