Profiles

Auli Arvola Orlander

Auli Arvola Orlander

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 96
E-post auli.arvola.orlander@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 437
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik och studierektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Med bakgrund som lärare, senare som lärarutbildare, pedagogisk konsult mm har jag kommit i kontakt med praktiknära frågor inom fältet. Jag har varit involverad i varierande forsknings- och utvecklingsfrågor inom skolan och förskolan, allt i nära samarbete med rektorer och praktiserande lärare.

 

Undervisning

 

Jag undervisar inom grundutbildning och magister/masterutbildning. Dessutom handleder jag forskarstuderande på MND.

Forskning

Som forskare är jag intresserad av naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning på genusfrågor och frågor som berör inneslutning/uteslutning av olika handlingsmöjligheter i undervisningssituationer.

Idag möter lärare och elever spännande utmaningar i olika typer av multikulturella sammanhang i skolan. Tillsammans med doktoranden Sara Planting-Bergloo undersöker vi hur klassrummets mångkulturalitet kan tillvaratas i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Projektet har påbörjats hösten 17 kommer att resultera i en doktorsavhandling.

I januari 2020 startade ett fyraårigt projekt finansierad av VR, som innefattar samarbete med lärare på fyra skolor där deltagande lärare och forskare tillsammans undersöker sex- och samlevnadsundervisning. Den praktiknära ansatsen innefattar dels forskningscirklar, dels klassrumsstudier. Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur sex och samlevnad konstrueras som kunskapsområde och undervisning. I förlängningen kan detta kunskapstillskott stärka och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och därigenom de kunskaper och förmågor som unga människor tillägnar sig kring detta. Läs gärna mer om projektet här

https://www.su.se/nyheter/så-formas-framtidens-undervisning-om-sex-och-relationer-1.526115


Ett annat intessant projekt som jag deltagit i, genomfördes i samarbetet med gymnasielärare med avstamp i ämnesplanen för Naturkunskap och Biologi 2. Syftet med projektet har varit att utveckla undervisningsinnehållet om människans sexualitet. Vi har undersökt hur det går att utveckla normmedvetenhet och metodmedvetenhet så att undervisningen blir meningsfull och inkluderar fler elever. Dessutom har jag samarbetat med högstadielärare på en skola med olika ämnesinriktningar, där målet är att utveckla skolans ämnesövergripande sex och samlevnadsundervisning.


Ett tidigare, nu avslutat projekt där jag deltog heter 'Föreställningar om femininitet och maskulinitet i klassrummet: En feministisk filosofisk undersökning av ämnena religion, naturkunskap och svenska'. Det övergripande syftet var att analysera de sätt på vilka föreställningar kring femininitet och maskulinitet konstrueras inom de tre olika ämnesområden på gymnasiet. I studien följde jag det mesta av naturkunskapsundervisning i två olika klassrum under en termin. Projektet var finansierat av Vetenskapsrådet och hade tvärvetenskaplig karaktär med fyra forskare tillhörande olika universitet och ämnesområden.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Auli Arvola Orlander. Research in science education 46 (6), 811-829

    The aim of the study is to discuss and problematise notions of femininity and masculinity constructed in teaching situations among 16-year-old upper-secondary students studying science. The empirical examples originate from a teaching session with the theme of ‘sex and relationships’. The analysis is focused on metaphors inherent in a lesson that has its origins in the animal world. The findings show that the lesson ‘sex in the animal world’ is full of anthropomorphism, metaphors that humanise animal behaviour. Teachers and students compare the animals’ sexual behaviour with human behaviour, with the result that the animal world can be perceived as representative of natural sexual behaviour. The survey illustrates problems with how the examples are permeated by cultural values in the presentation of the animal world and how these examples form constructions of femininity and masculinity in the classroom.

  • 2015. Auli Arvola Orlander, Sharon Todd, Per-Olof Wickman. Nordic Studies in Education (3), 233-250

    This article illuminates the significance of images of femininity and masculinity in everyday school practice. Specifically, we examine role-plays concerning inter-relational dilemmas performed by 15-year-old students as a part of their work regarding the human body in science education. The results showed that the portrayal of girls, homosexuals and others who do not fit the masculine norm were presented as fragmentary in comparison with the characterisations of heterosexual boys. The images were reflections of boys’ actions and feelings. Our purpose is to discuss the possibilities that exist in order to re-symbolise and re-imagine femininity and masculinity. 

  • 2011. Auli Arvola Orlander, Per-Olof Wickman. Cultural Studies of Science Education 6 (3), 569-594

    This is a study of teaching about the human body. It is based on transcribed material from interviews with 15-year old students and teachers about their experiences of sex education and from recordings of classroom interactions during a dissection. The analysis is focused on the relationship between what students are supposed to learn about the biological body and their expressed experiences and meaning making of bodies in the schoolwork. The results indicate that the negotiations associated with the encounters between the bodies of the classroom (student, teacher, and animal bodies) are important for what directions meaning making takes and what students are afforded to learn about bodies, biologically as well as in terms of values. We suggest that these negotiations should be taken into account at schools, be regarded as an important part of the learning processes in science education and in that way open up for new possibilities for students’ meaning making.

Visa alla publikationer av Auli Arvola Orlander vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 23 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa