Profiles

Axel Gagge

Axel Gagge

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Fysikum
Telefon 08-553 780 86
E-post axel.gagge@fysik.su.se
Besöksadress Roslagstullsbacken 21
Rum C5:3022
Postadress Fysikum 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag assisterar i två kurser för närvarande:

  • Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker (FK4026)
  • Klassisk fysik: vågrörelselära och optik

Forskning

Jag arbetar med kvantmekaniska mångpartikelsystem, i många olika kontexter: kondenserade materiens fysik, kvantoptik och ultrakalla atomer i optiska gitter. Mina huvudintressen är öppna kvantsystem, stokastiska metoder, matris/tensorprodukt-metoder samt numeriska metoder i allmänhet. Jag arbetar för närvarande med två forskningsprojekt:

  • Ultra-kalla atomer i optiska gitter: jag undersöker de kvasi-stabila tillstånden hos atomer i de  första exciterade orbitaltillstånden.
  • Kvantoptiska "gitter" av flernivåsystem och kaviteter. Mer specifikt undersöker jag hur effektiva paradigmatiska modeller kan återskapas i sådana gitter.

Senast uppdaterad: 7 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa