Profiles

bild

Azucena Castro

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post azucena.castro@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 5184
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand, Spanska 

Jag är forskarstuderande i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet. Jag har lärarexamen i engelska och engelskspråklig litteratur från Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Jag också undervisade i dessa ämnen under några år i Córdoba. Jag har läst spanska vid Lunds universitet där jag skrev min kandidatuppsats om collage och fotografisk ekfras i Tomás Eloy Martínez Santa Evita (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2796310). Vidare I min magisteruppsats undersökte jag rytmen i Juan José Saers enda diktsamling El Arte de Narrar utifrån Henri Meschonics teori om rytmen (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4057760). I min mastersuppsats undersökte jag språkets benämningsmakt i tre poetiska texter, nämligen Cristina Peri Rossis Evohé , Julia Alvarez The other side/El otro lado och Ana Arzoumanians Juana I (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4731696).

I min avhandling undersöker jag rummets innebörder i den samtida latinamerikanska långa dikten, den s.k. diktsvit, samt hur nya perspektiv på rumslighet tar sig utryck i materialiteten av en corpus långa dikter publicerade i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Med begreppet lång dikt  avser jag poetiska verk som till formen är omfångsrika (intergeneriska och intermediala) och trots dess struktur i form av rikliga fragmenteringar och textgrupperingar utgör en utpräglad helhet.

Forskningsintressen

Modern och samtida latinamerikansk och spansk poesi, film och konst, diktsviten, rumsstudier, litterär kartografi, geokritik, ecocriticism, kritisk kulturteori, estetik och politik, intermediala studier och digitala kulturer, tvärvetenskaplig dialog mellan rum, juridik, litteratur och konst.

Publikationer

Castro, Azucena (2012) “Grafías de la foto: el collage ekphrástico en Santa Evita de Tomás Eloy Martínez”, Contexto, vol. 16, Mérida: Universidad de los Andes, pp. 27-43: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36255/1/dossier1.pdf

..................... (2015) “Orden del cuerpo y orden mítico- Épica y exterminio en el poema largo contemporáneo”, CELA (Centro de Estudios de Literatura Argentina): http://www.celarg.org/int/arch_publi/castrocc2015.pdf

Undervisning:

• Vt16: Nybörjarkurs i Spanska, delkursen “Kultur och samhällsliv”; Spanska I, delkursen “Text och litteratur I”; och Spanska III, delkursen “Fackspråklig specialisering med inriktning på Spanskamerika”.

• Ht 15: Nybörjarkurs i Spanska, delkursen “Text och Språkstruktur II”.

• Vt15: Nybörjarkurs i Spanska, delkursen “Text och Språkstruktur I” och delkursen “Text och Språkstruktur II”.

Administrativa uppdrag

Jag är verksam inom Doktorandrådet. 

Poesía al paso podcast (tillsammans med Andrea Castro, Göteborgs universitet)

https://poesiaalpasopodcast.wordpress.com/

https://soundcloud.com/poesiaalpaso

 

 

 

Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa